ZAKUPY

Przy zakupie i sprzedaży drewna okrągłego firma JUODELIAI reprezentowana jest przez UAB „JTimber“.

Wymagania dotyczące jakości i dostaw

Wymagania jakościowe wobec kłód tartacznych z drewna drzew iglastych klasy B/C (PJ-SP Vd. / St. / Sm. 4,8 m)

PJ - Kłody tartaczne

Rodzaje drewna: J (jodła), S (sosna)

St. – Wielkowymiarowe, Vd. – Średniowymiarowe, Sm. – Małowymiarowe

Średnica:

 • Sm. – 14-18,9cm;
 • Vd. / St. – 19-50 cm, maksymalna średnica – 50 cm z korą.

Krzywizna: normalna krzywizna ≤1,5% (1,5 cm/m).

Sęki: zarośnięte, niezarośnięte, zdrowe ≤6 cm.

Stożkowatość: ≤2,5 cm/m.

Długości:

 • 4,8 m z zapasem o długości ≥ 10 cm;
 • 4,8 m z zapasem <10 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „4,8 m (w sterach)”;
 • 4,8 m z zapasem < 5 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „drewno na płyty”. 

Pomiar: Kłody o długości 4,8 m mierzy się metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,62.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • twarda i miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • suszki;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością. 

*wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Wymagania jakościowe wobec kłód tartacznych z drewna drzew iglastych klasy D (PJ-SP 4,8 m)

PJ – Kłody tartaczne

Wood species: J (jodła), S (sosna)

Średnica: 14-50 cm, maksymalna średnica – 50 cm z korą.

Krzywizna: normalna krzywizna ≤4,0% (4,0 cm/m).

Stożkowatość: ≤4 cm/m.

Długości:

 • 4,8 m z zapasem o długości ≥ 10 cm;
 • 4,8 m przy <10 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „4,8 m (w sterach)”;
 • 4,8 m z zapasem < 5 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „drewno na płyty”. 

Pomiar:

 • Kłody o długości 4,8 m mierzy się metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,62.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • suszki;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością. 

* wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Wymagania jakościowe wobec kłód tartacznych z sosny klasy B/C (PJ-SP (P) Vd. / St. / Sm. 3,0 m)

PJ - Kłody tartaczne

Rodzaje drewna: S (sosna)

St. – Wielkowymiarowe, Vd. – Średniowymiarowe, Sm. – Małowymiarowe

(Sortymenty małowymiarowe nie są dzielone na klasy jakościowe)

Średnica:

 • Sm. – 11-13,9cm;
 • Sm. – 14-17,9 cm;
 • Vd. – 18-39,9cm;
 • St. – 40-50 cm, maksymalna średnica – 50 cm z korą.

Krzywizna: normalna krzywizna ≤1,5% (1,5 cm/m).

Stożkowatość: ≤2,5 cm/m.

Długości: 3,0 m z zapasem co najmniej 7 cm.

Pomiar: Pomiar kłód o długości 3,0 m odbywa się metodą jednostkową na zautomatyzowanej linii pomiarowej.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • twarda i miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • suszki;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością. 

* wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Wymagania jakościowe wobec kłód tartacznych z drewna drzew liściastych klasy D (PJ-LP 4,8 m)

PJ - kłody tartaczne

Rodzaje drewna: B (brzoza), Os (osika), Ol (olcha), L (lipa), T (topola)

Średnica: 14-50 cm, maksymalna średnica – 50 cm z korą.

Krzywizna: normalna krzywizna ≤4,0% (4,0 cm/m).

Stożkowatość: ≤4 cm/m.

Długości:

 • 4,8 m z zapasem o długości ≥ 10 cm;
 • 4,8 m z zapasem <10 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „4,8 m (w sterach)”;
 • 4,8 m z zapasem <5 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „drewno na płyty”. 

Pomiar: Kłody o długości 4,8 m mierzy się metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,62.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • suszki;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością. 

*wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Wymagania jakościowe wobec suchych kłód tartacznych z drewna drzew iglastych (PJ-SP (Suche) 4,8 m)

PJ - Kłody tartaczne

Rodzaje drewna: J (jodła), S (sosna)

Średnica: 14-50 cm, maksymalna średnica – 50 cm z korą.

Krzywizna: normalna krzywizna ≤4,0% (4,0 cm/m).

Stożkowatość: ≤4 cm/m.

Długości:

 • 4,8 m z zapasem o długości ≥ 10 cm;
 • 4,8 m z zapasem <10 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „4,8 m (w sterach)”;
 • 4,8 m z zapasem <5 cm zostanie przeklasyfikowane na sortyment „drewno na płyty”. 

Pomiar: Kłody o długości 4,8 m mierzy się metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,62.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością. 

* wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Ogólne wymagania wobec drewna opakowaniowego

Rodzaje drewna: J (jodła), S (sosna), B (brzoza), Ol (olcha), Os (osika), L (lipa), T (topola) itp.

TR – Drewno opakowaniowe, SP – Drewno drzew iglastych, LP – Drewno drzew liściastych

Średnica: minimalna na cienkim końcu – 14 cm, maksymalna na grubym końcu – 50 cm.

Krzywizna: normalna krzywizna możliwa do 5,0% (5,0 cm/m).

Długości: 2,4 m z zapasem co najmniej 7 cm.

Pomiar: 

 • Drewno opakowaniowe z drzew iglastych: metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,62;
 • Drewno opakowaniowe z drzew liściastych: metodą pomiaru grupowego, stosując współczynnik 0,58.

Niedopuszczalne*:

 • złożona krzywizna;
 • obecność metali i innych ciał obcych;
 • miękka zgnilizna;
 • pęknięcia;
 • uszkodzenia przez owady;
 • zabarwienia;
 • sęki z oznakami zgnilizny;
 • niewłaściwe przycięcie;
 • kłody z dawnym lub obecnym podwójnym rozgałęzieniem;
 • uszkodzenia mechaniczne;
 • stare kłody z przebarwieniami i/lub uszkodzeniami grzybiczymi, sadzą, zwęgleniem, radioaktywnością.

* wizualną prezentację wad można znaleźć na stronie https://www.juodeliaiperka.lt/ w sekcji „Wymagania jakościowe / Wady drewna”.

Wymagania wobec dostaw drewna

Przy zakupie drewna z dostawą:

 • Osobne sortymenty drewna (drewno w różnych cenach) nie mogą być łączone w tym samym stosie („stertach”);
 • Kłody 3,0 m S (sosna) przyjmujemy wyłącznie z dostawą, pełne ciężarówki, bez mieszania ich z innymi sortymentami.

Przy zakupie drewna w Magazynie Leśnym:

 • Osobne sortymenty drewna (drewno w różnych cenach) nie mogą być łączone w tym samym stosie („stertach”);
 • Minimalna ilość jednego sprzedawanego sortymentu (drewno w różnych cenach) musi wynosić co najmniej 15 m3. Całkowita minimalna ilość sprzedawanego drewna – co najmniej 30 m3.

W przypadku sprzedaży drewna niecertyfikowanego:

 • Sprzedawca ma obowiązek przedstawić wszystkie dokumenty zakupu drewna: potwierdzenie własności, zezwolenie na wycinkę lasu (uwierzytelniona kopia) oraz wskazać wykonawcę i sposób pozyskania drewna (ręczny/mechaniczny).

Wymagania wobec dostaw drewna opakowaniowego

Przy zakupie drewna z dostawą:

 • Osobne sortymenty drewna (drewno w różnych cenach) nie mogą być łączone w tym samym stosie („stertach”).

Przy zakupie drewna w Magazynie Leśnym:

 • Osobne sortymenty drewna (drewno w różnych cenach) nie mogą być łączone w tym samym stosie („stertach”);
 • Minimalna ilość jednego sprzedawanego sortymentu (drewno w różnych cenach) musi wynosić co najmniej 15 m3. Całkowita minimalna ilość sprzedawanego drewna – co najmniej 30 m3.

W przypadku sprzedaży drewna niecertyfikowanego:

 • Sprzedawca ma obowiązek przedstawić wszystkie dokumenty zakupu drewna: potwierdzenie własności, zezwolenie na wycinkę lasu (uwierzytelniona kopia) oraz wskazać wykonawcę i sposób pozyskania drewna (ręczny/mechaniczny).

Ceny i wymagania dotyczące jakości sprzedawanego
drewna są dostępne tutaj:

juodeliaiperka.lt

Najbliższy ładunek dla twojej ciężarówki do
przewozu drewna możesz zamówić tutaj:

miskovezis.lt

Reklamacje dotyczące niezgodności drewna kontrolowanego lub dostawy należy
kierować na e-mail: info@jtimber.lt