PRODUKTY UBOCZNE

Zrównoważony rozwój jest ważnym aspektem działalności firmy JUODELIAI. Produkty uboczne powstałe podczas produkcji nadają się do wykorzystania w biopaliwach (pellety, brykiety itp.) oraz w przemyśle meblarskim (płyty meblowe PB, HDF).

Trociny

~27 000 m3

Ilość z ciągu miesiąca

Zrębki drewniane

~27 000 m3

Ilość z ciągu miesiąca

Parametry jakościowe i techniczne

Okorowane, ≤1%
kory w mieszance

Gatunki drewna: brzoza, olcha
czarna, osika, sosna, świerk

Gatunki iglaste są oddzielone
od gatunków szerokolistnych

Wolne od zgnilizny
miękkiej

Wolne od zewnętrznych
zanieczyszczeń organicznych
i mechanicznych

Wilgotność naturalna:
45%–50%

Certyfikaty