W wyniku nowego partnerstwa spółek UAB Juodeliai i Gren produkty uboczne zostaną przekształcone w cenne ciepło przemysłowe

Do rozwoju produkcji spółki UAB Juodeliai dołączyła północnoeuropejska spółka energetyczna Gren. W ramach współpracy zostanie zrealizowane kompleksowe rozwiązanie w zakresie usług energetyki przemysłowej, umożliwiające przekształcenie powstałych podczas obróbki drewna produktów ubocznych w cenneciepło przemysłowe, niezbędne do procesu suszenia drewna w nowym zakładzie produkcyjnym UAB Juodeliai.

Zespół Gren świadczący usługi energetyki przemysłowej zainstaluje w Mariampolu kotłownię o mocy 10 MW obok nowobudowanego działu produkcji UAB Juodeliai. Kotłownia początkowo będziedostarczać ciepło o mocy 5 MW, a zważywszy na rosnące potrzeby energetyczne spółki Juodeliai, moc może zostać zwiększona do 10 MW. Spółka Gren weźmie na siebie całą odpowiedzialność za jej działalność oraz zapewni niezawodne i efektywne dostarczanie energii w trakcie całego cyklu istnienia kotłowni.

„Aby zaspokoić stale rosnący popyt na nasze produkty, konieczne jest zwiększenie zdolności produkcyjnych. Spółka Gren wystąpiła do spółki UAB Juodeliai z propozycją długoterminowego modelu bezpieczeństwa energetycznego, elastycznie dostosowując przejrzyste warunkitrwałego partnerstwa. Innowacyjne rozwiązanie energetyczne od Gren doskonale odpowiada naszym celom zrównoważonego rozwoju i wymaganiom dotyczącym działalności. Liczymy na pomyślne partnerstwo, korzystne zarówno dla naszego biznesu, jak iśrodowiska” – twierdzi Petras Jašinskas, generalny dyrektor spółki UAB Juodeliai.

Roboty w zakresier ealizacji projektu spółek Gren i UAB Juodeliai rozpoczną się natychmiast. Przewiduje się, że nowe zakłady energetyczne i produkcyjne zaczną działaćjesienią 2025 r.

No items found.