Podczas przeprowadzenia w UAB Juodeliai corocznego audytu łańcucha pochodzenia produktu FSC® zmianie uległ zakres certyfikacji

Podczas audytu w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai łańcucha pochodzenia produktu FSC w dniach 26, 27, 28 marca i 2 kwietnia 2024 r. zmianie uległ zakres certyfikacji. W miarę rozpoczęcia działalności przez magazyn surowców na Łotwie i spełnienia wymogów normy FSC FSC-STD-40-003 V2-1 firma uzyskała certyfikat wielozakładowy FSC.

Audyt został przeprowadzony przez wieloletniego partnera firmy – międzynarodową organizację certyfikującą Preferred by Nature, która dokonała oceny zgodności działalności UAB Juodeliai pod względem czterech wymogów norm systemu łańcucha produkcyjnego FSC: normy dotyczących łańcucha produkcyjnego FSC (FSC-STD-40-004 V3-1), kontrolowanego drewna FSC (FSC-STD-40-005 V3-1), korzystania ze znaku towarowego FSC (FSC-STD-50-001 V2-1) oraz certyfikacji wielozakładowej (FSC-STD-40-003 V2-1).

Coroczna kontrola, która objęła oddziały firmy, niecertyfikowanych dostawców usług outsourcingowych, dostawców surowca, wykonawców pracujących w lesie, przebiegła skutecznie. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności ani merytorycznych, ani nieistotnych. Cieszymy się z osiągnięcia wyniku, który zachęca do doskonalenia się i dążenia do jeszcze wyższych standardów jakości.

No items found.