Od teraz doradcą przedsiębiorstwa UAB Juodeliai w kwestiach IT odpowiedzialnym za wdrażanie najnowszych technologii jest spółka UAB TMV Competence center

Dynamicznie rozwijająca się i zarządzająca spółką UAB Juodeliai grupa firm UAB TMV Capital wiosną bieżącego roku założyła centrum kompetencji IT – UAB TMV Competence center.

Centrum kompetencji IT powstało w celu digitalizacji procesów biznesowych zachodzących w ramach grupy firm, powiększania rentowności firm należących do grupy firm, zwiększania skuteczności i wzmacniania przewagi konkurencyjnej firm. Wszystkie procesy obsługi i rozwoju funkcji IT będą zarządzane przez centrum kompetencji IT w sposób scentralizowany.

Założenie nowego centrum kompetencji IT pociągnęło za sobą restrukturyzację działów IT firm należących do grupy firm – UAB Juodeliai nie jest wyjątkiem. Od teraz wszystkie kwestie IT firmy będą rozstrzygane przez nowe centrum kompetencji. U steru TMV Competence center stanął Nerijus Kemežys posiadający wieloletnie międzynarodowe doświadczenie pracy w sektorze IT. Wraz ze swoim zespołem jest on odpowiedzialny za rozwój IT w spółce UAB Juodeliai i innych firmach należących do grupy firm, a także za modernizację procesów biznesowych.

Po przekształceniu działu IT spółki UAB Juodeliai w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego pozostają administratorzy IT zajmujący się bieżącymi sprawami, a inni specjaliści IT zatrudnieni przez firmę zostali zaproszeni do uzupełnienia zespołu nowego TMV Competence center Centrum kompetencji IT zamierza zaprosić dodatkowo do swojego grona wysokokwalifikowanych specjalistów IT z różnych dziedzin: twórców oprogramowania, inżynierów i architektów IT, analityków danych, kierowników projektów i innych specjalistów dążących do wzrostu zawodowego.

No items found.