Firma UAB Juodeliai uzyskała certyfikat SURE

Jeden z przodujących producentów elementów palet drewnianych w Europie UAB Juodeliai został poddany dobrowolnemu procesowi certyfikacji według schematu SURE w lutym bieżącego roku. Uzyskany certyfikat potwierdza, że produkty uboczne powstające podczas wykonywania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie UAB Juodeliai – zrębki i trociny drzewne oraz kora – spełniają wymagania dotyczące zrównoważonego wytwarzania biomasy określone w Dyrektywie Unii Europejskiej (UE) RED II.

Schemat certyfikacji SURE to jeden z oficjalnych dobrowolnych schematów uznanych przez Komisję Europejską dla celów certyfikacji zrównoważonego wykorzystywania biomasy do produkcji energii elektrycznej lub ciepła oraz w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikat SURE uzyskany przez UAB Juodeliai potwierdza, że produkty uboczne powstające w procesie produkcyjnym i nadające się do produkcji biopaliw spełniają wymagania określone w Dyrektywie RED II: produkty uboczne nie są wytwarzane w sposób syntetyczny lub mieszane z żadną inną biomasą; w procesie pozyskiwania tych produktów nie dochodzi do dodatkowej emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikacja SURE firmy UAB Juodeliai zgodnie z wymaganiami schematu została przeprowadzona przez światowego lidera branży TIC – spółkę Bureau Veritas.

No items found.