UAB „Juodeliai“ suteiktas SURE schemos sertifikatas

Viena lyderiaujančių medinių padėklų elementų gamintojų Europoje „Juodeliai“ vasarį atliko savanorišką sertifikavimo procesą pagal SURE schemą. Gautas sertifikatas parodo, kad „Juodeliuose“ gamybos metu gaunama šalutinė produkcija – medžio skiedros, pjuvenos ir žievė – atitinka Europos Sąjungos (ES) RED II direktyvoje įtvirtintus tvarumo reikalavimus ir yra tinkama biokuro gamybai.

SURE sertifikavimo schema yra viena iš oficialiai Europos Komisijos pripažintų savanoriškų schemų, siekiant sertifikuoti tvarų biomasės naudojimą elektros ar šilumos gamyboje bei visoje tiekimo grandinėje.

„Juodeliams“ suteiktas SURE sertifikatas patvirtina, kad gamybos metu gaunama šalutinė produkcija, iš kurios galima gaminti biokurą, atitinka RED II direktyvoje nustatytus reikalavimus: šalutiniai gamybos produktai nėra kuriami dirbtinai ar maišomi su jokia kita biomase; gaunant šiuos produktus papildomai neišmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

„Juodelius“ pagal SURE schemos reikalavimus sertifikavo pasaulinė sertifikavimo ir inspekcijų bendrovė „Bureau Veritas“.

No items found.