Spartus UAB „Juodeliai“ veiklos augimas paskatino verslo reorganizavimą ir sukaupto kapitalo investavimą į naujas veiklos sritis bei valdančiosios bendrovės UAB „TMV Capital“ įkūrimą

Didžiuojamės būdami įmonių grupės „TMV Capital“ dalimi. Plačiau apie „TMV Capital“: Linkedin / TMV Capital

No items found.