Polityka spółki w zakresie zapewnienia jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Działająca od 1994 roku spółka UAB Juodeliai stale przestrzega podstawowych zasad prowadzonej działalności i wprowadza do działalności przedsiębiorstwa takie wartości jak: najwyższa jakość produkcji, zwracanie uwagi na potrzeby klientów i pracowników oraz odpowiedzialność społeczna.

Wartości te znajdują swoje odzwierciedlenie we wdrożonym jednolitym systemie zarządzania, zgodnym ze światowymi standardami jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

W celu wytwarzania wyłącznie produktów najwyższej jakości, dbania o ochronę środowiska, zapewnienia bezpiecznych, ergonomicznych i zdrowych warunków pracy, spółka ustala następujące podstawowe wymagania:

  • Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań klientów, bezwzględne dotrzymywanie zobowiązań.
  • Dostarczanie wyłącznie najwyższej jakości produktów i usług, spełniających ustalone wcześniej wymogi.
  • Dbanie o ekologiczną, społecznie użyteczną i możliwie jak najbardziej ekonomicznie opłacalną światową gospodarkę leśną. Produkty firmy są certyfikowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Forest Stewardship Council® (FSC®).
  • Nieustanna troska o bezpieczne i zdrowe warunki pracy, wdrażanie narzędzi prewencyjnych w celu przeciwdziałania zawodowym schorzeniom i obrażeniom ciała pracowników.
  • Zapewnienie, aby wdrożony w spółce system bezpieczeństwa i zdrowia pracowników był zrozumiały dla pracowników i stale doskonalony.
  • Konsekwentnie przestrzegać wymagań normatywnych oraz prawnych z zakresu działalności przedsiębiorstwa ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy.
  • Odpowiedzialność spółki za środowisko, stałe doskonalenie wszelkich procesów procesów produkcyjny, mające na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska.
  • Kształcić kompetencje oraz uświadamiać pracowników, motywować do aktywnego uczestniczenia w życiu firmy, procesie polepszania jakości produkcji, ochrony środowiska bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  • Zapewnienie, aby informacje o wynikach UAB Juodeliai, priorytetach jej działalności i celach była dostępna na stronie internetowej spółki.

Spółka stale analizuje wyniki prowadzonej działalności, systematycznie udoskonala procesy wewnętrzne, przez co zwiększa skuteczność i wydajność zintegrowanego systemu zarządzania. Każdego roku, w celu stałego rozwoju i zachowaniu zasad wyznaczonej polityki, stawiane są nowe cele i zadania mające zapewnić wysoką jakość produkcji, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Oryginalny dokument dostępny jest tutaj