„Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem w 2014 r.“UAB Juodeliai zajęło II miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw za najwięcej stworzonych nowych celowych miejsc pracy w organizowanych już po raz siódmy z rzędu wyróżnieniach Litewskiego Urzędu Pracy.

 

UAB Juodeliai zostało nagrodzone w krajowym konkursie „Nagroda innowacji 2014” w kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”.
„Nagroda innowacji“ – to coroczny konkurs mający na celu stymulowanie myślenia biznesowego, rozwój technologiczny, pozwala przedsiębiorstwom na ocenę własnej konkurencyjności i innowacyjności.

 

W konkursie „Gazela roku 2012“ UAB Juodeliai zostało nagrodzone jako najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo w regionie Mariampola.
Nagrody „Gazeli“ przyznawane są za szybki rozwój przedsiębiorstwa. jego wzrost, elastyczność oraz dochodowość. Symbol gazeli, tak na Litwie, tak i w innych krajach coraz częściej staje się synonimem jakości .