Nowości

15.12.2017 /  Spółka UAB Juodeliai angażuje się w założenie naukowo-demonstracyjnej plantacji roślin drzewiastych

Kontynuując temat omawianego wcześniej projektu, do którego realizacji przyczyniła się spółka z branży obróbki drewna UAB Juodeliai , pragniemy podzielić się radością z faktu, że dany projekt nie tylko przyczynia się do aktywizacji przedsiębiorczości specjalistów z branży leśnej, lecz również rozszerzy możliwości badań naukowych nad hodowanymi na plantacji roślinami drzewiastymi. Kolejnym celem realizowanego projektu jest propagowanie nowych sposobów plantacyjnej hodowli drzewek świątecznych, krzewów jagodowych, roślin leczniczych i upraw energetycznych.

Firma UAB Juodeliai jest jednym ze sponsorów projektu, udzielająca wsparcia finansowego, dzięki któremu plantacja została ogrodzona; nabyto również niezbędne maszyny i narzędzia, a także środki chemiczne i sadzonki krzewów jagodowych i wierzb energetycznych.

17.11.2017 /  Spółka UAB Juodeliai – jeden z liderów w sektorze litewskiego przemysłu

W wyłonieniu liderów sektora przemysłu, organizowanym przez dziennik Verslo žinios, udział wzięły spółki, które w Centrum Rejestrów złożyły swoje sprawozdania finansowe przed dniem 31 maja 2017 r. i trafiły na listę największych spółek litewskich.

Na pierwszym etapie tych wyborów selekcja odbywała się z uwzględnieniem kryterium finansowego: dochodów ze sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem oraz zmian tych kryteriów w stosunku do poprzedniego roku finansowego. Na listę trafiło po 5 spółek, przodujących w sektorze przemysłowym według każdego z powyżej wymienionych kryteriów. Ponadto, selekcji zostały poddane wyłącznie spółki o dodatnich wynikach działalności w roku 2016.

Spółka przeróbki drewna UAB Juodeliai na pierwszym etapie wyborów ulokowała się między 20 pozostałymi spółkami, na drugim zaś, w drodze głosowania powszechnego, zajęła miejsce wśród trzech najmocniejszych firm sektora przemysłowego.

27.10.2017 /  Spółka UAB Juodeliai wzięła udział w Dniach Karier

W dniu 17 października bieżącego roku spółka przeróbki drewna UAB Juodeliai wzięła udział w Dniach Karier WANTed organizowanych przez Uniwersytet Techniczny w Kownie. Są to największe targi pracy w krajach bałtyckich, umożliwiające pracodawcom nawiązanie kontaktów ze studentami. W tym roku odbyły się one po raz 13.

Na targach Dni Karier swoje stoiska urządziło ponad 130 przedsiębiorstw i organizacji, zaś liczba zwiedzających sięgała ok. 9 tys. studentów, absolwentów i uczniów. Wszystkie spółki i organizacje uczestniczące w Dniach Karier zaprezentowały swoją wyjątkowość i podstawowe wartości zarówno klientom, jak i przyszłym specjalistom. Tradycyjnie, po raz szósty z rzędu, udział w imprezie wzięła również spółka przeróbki drewna UAB Juodeliai.

Przedstawiciele firmy biorący udział w targach pracy nie tylko poszukują przyszłych pracowników, lecz i zapoznają studentów z działalnością firmy oraz perspektywami na przyszłość, co pomaga rozwijającej się firmie w osadzeniu wolnych etatów nowymi specjalistami.

12.10.2017 /  UAB Juodeliai odwiedziła delegacja z Chin

Dn. 21 września bieżącego roku przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai odwiedziła delegacja z Chin z „China’s Pallet Professional Committee”. Wizytę zorganizowano z inicjatywy Chińskiej Federacji Logistyki i Zakupów (CFLP). Delegacja składała się z 17 osób z 11 przedsiębiorstw. Celem wizyty było zapoznanie się z litewskim i łotewskim rynkiem palet drewnianych oraz tendencjami produkcji i nawiązanie długoterminowych stosunków biznesowych.

Delegacja odwiedziła jednostkę produkcyjną UAB Juodeliai w Radviliškis, gdzie przedstawiciele przedsiębiorstwa zaprezentowali technologie produkcyjne, pokazali magazyn produkcji oraz sam proces produkcji i zapoznali z jakością produkcji przedsiębiorstwa i selekcjonowaniem. Po wizycie w jednostce produkcyjnej zorganizowano obiad biznesowy oraz krótką konferencję, podczas której dokonano przeglądu litewskiego przemysłu drzewnego oraz wizji rozwoju UAB Juodeliai na rynku chińskim. Federacja i komitet byli zadowoleni z wizyty w przedsiębiorstwie oraz wyrazili chęć zacieśnienia współpracy oraz umocnienia kontaktów.

Wizyta ta tylko potwierdza, że UAB Juodeliai podąża w dobrym kierunku umacniając stosunki biznesowe z producentami z Chin, do czego w dużej mierze przyczynia się przedstawiciel przedsiębiorstwa w Chinach.

29.09.2017 /  25.09.2017 / UAB Juodeliai wspiera inicjatywy dobrowolne

Przed rokiem, 13 września 2016 r., publicznie zaprezentowano Klinikę Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Spółka Juodeliai zajmująca się obróbką drewna jest jednym z partnerów wspierających tę inicjatywę.

Klinika Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w ciągu roku poczyniła spore postępy: stale zwiększa się liczba mieszkańców zwracających się z prośbą o poradnictwo; wiele uwagi poświęca się podnoszeniu kwalifikacji specjalistów udzielających porad; podpisano obopólnie korzystne umowy z urzędami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Organizacja jest coraz bardziej widoczna w przestrzeni publicznej i mediach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo na temat kliniki.