Nowości

12.10.2017 /  UAB Juodeliai odwiedziła delegacja z Chin

Dn. 21 września bieżącego roku przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai odwiedziła delegacja z Chin z „China’s Pallet Professional Committee”. Wizytę zorganizowano z inicjatywy Chińskiej Federacji Logistyki i Zakupów (CFLP). Delegacja składała się z 17 osób z 11 przedsiębiorstw. Celem wizyty było zapoznanie się z litewskim i łotewskim rynkiem palet drewnianych oraz tendencjami produkcji i nawiązanie długoterminowych stosunków biznesowych.

Delegacja odwiedziła jednostkę produkcyjną UAB Juodeliai w Radviliškis, gdzie przedstawiciele przedsiębiorstwa zaprezentowali technologie produkcyjne, pokazali magazyn produkcji oraz sam proces produkcji i zapoznali z jakością produkcji przedsiębiorstwa i selekcjonowaniem. Po wizycie w jednostce produkcyjnej zorganizowano obiad biznesowy oraz krótką konferencję, podczas której dokonano przeglądu litewskiego przemysłu drzewnego oraz wizji rozwoju UAB Juodeliai na rynku chińskim. Federacja i komitet byli zadowoleni z wizyty w przedsiębiorstwie oraz wyrazili chęć zacieśnienia współpracy oraz umocnienia kontaktów.

Wizyta ta tylko potwierdza, że UAB Juodeliai podąża w dobrym kierunku umacniając stosunki biznesowe z producentami z Chin, do czego w dużej mierze przyczynia się przedstawiciel przedsiębiorstwa w Chinach.

29.09.2017 /  25.09.2017 / UAB Juodeliai wspiera inicjatywy dobrowolne

Przed rokiem, 13 września 2016 r., publicznie zaprezentowano Klinikę Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Spółka Juodeliai zajmująca się obróbką drewna jest jednym z partnerów wspierających tę inicjatywę.

Klinika Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w ciągu roku poczyniła spore postępy: stale zwiększa się liczba mieszkańców zwracających się z prośbą o poradnictwo; wiele uwagi poświęca się podnoszeniu kwalifikacji specjalistów udzielających porad; podpisano obopólnie korzystne umowy z urzędami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Organizacja jest coraz bardziej widoczna w przestrzeni publicznej i mediach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo na temat kliniki.

21.09.2017 /  W UAB Juodeliai z powodzeniem przeprowadzono ponowny audyt polegający na monitorowaniu systemów jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

W dniach 30-31 sierpnia 2017 roku w spółce Juodeliai przeprowadzono zewnętrzny audyt polegający na monitorowaniu systemów zarządzania (w ramach ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001). Ponownego audytu dokonała międzynarodowa spółka certyfikacji „Bureau Veritas” – wieloletni partner przedsiębiorstwa Juodeliai.

Audytorzy, którzy złożyli wizytę w biurze głównym spółki oraz w zakładach produkcyjnych w Jūrė, Akmenynai i Radziwiliszkach, nie odnotowali żadnych odstępstw i uchybień. Dobra ocena audytorów jest zachętą do dalszego zwiększania efektywności działań, do przewidywania różnego rodzaju ryzyka w procesach przy zastosowaniu narzędzi zapobiegawczych i poszukiwań nowych możliwości poprzez wdrażanie najnowszych międzynarodowych standardów zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

14.09.2017 /  Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę

Spółka zajmująca się obróbką drewna Juodeliai znalazła się w drugiej edycji raportu Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów o 1000 przedsiębiorstw, które zainspirowały Europę. Raport zawiera listę przedsiębiorstw drobnych i średnich w Europie, które najbardziej inspirują i najdynamiczniej się rozwijają. By uzyskać możliwość znalezienia się na tej liście, spółki nie tylko miały wykazać wzrost dochodów w ciągu ostatnich trzech lat, ale też wyprzedzić konkurentów w swoim kraju.

1000 spółek odnotowało ponad 100-procentowe roczne tempo wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat, zaś dynamikę wzrostu 100 największych przedsiębiorstw oszacowano na ponad 730 procent. Nawet 20 procent spółek działających w branży produkcyjnej i inżynieryjnej, które znalazły się w raporcie, stanowią największy sektor. W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa stworzyły ponad 43 procent nowych miejsc pracy. Bezsporny jest poziom innowacyjności: na 1000 spółek przypadło niemal 8000 patentów i zarejestrowanych znaków towarowych, tj. dwukrotnie więcej niż w 2016 r.

5 września tego roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli raport został zaprezentowany publicznie. W przedsięwzięciu wziął udział dyrektor generalny spółki Juodeliai A. Zimnickas i jej dyrektor S. Bitinas.

Przedsięwzięcie poprowadził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis i dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów Xavier Rolet. W imprezie uczestniczyli również europosłowie, przedstawiciele mediów lokalnych i międzynarodowych.

Podczas prezentacji dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów mówił o niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają najprężniej rozwijające się spółki na kontynencie we wdrażaniu innowacji, tworzeniu nowych miejsc pracy i umacnianiu europejskiej gospodarki przyszłości.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że Europa potrzebuje spółek dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych, bowiem właśnie one są podstawą rozwoju gospodarki przyszłości i tworzenia miejsc pracy.

W raporcie znalazło się 5 spółek z Litwy, tymczasem spółka Juodeliai została zaproszona na imprezę jako jedyna przedstawicielka nie tylko Litwy, ale i całego regionu bałtyckiego. Cieszymy się z tego, że zostaliśmy uznani za najprężniej rozwijającą się spółkę mającą wkład w europejską gospodarkę przyszłości.

Więcej informacji o metodyce, pełną bazę danych spółek i wersję PDF publikacji można znaleźć w Internecie pod adresem www.1000companies.com

04.09.2017 /  UAB Juodeliai odwiedzili posłowie na Sejm

Dnia 4 września br. siedzibę główną spółki Juodeliai – zajmującej się obróbką drewna – mieszczącą się w Mariampolu odwiedzili posłowie na Sejm Republiki Litewskiej. Z dyrektorem generalnym spółki A. Zimnickasem spotkali się: przewodniczący Komitetu Gospodarki Sejmu Republiki Litewskiej E. Sinkevičius, członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony D. Gaižauskas, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska K. Mažeika oraz kandydat na radnego samorządu w Mariampolu Karolis Dvylys.

Cieszymy się z możliwości podjęcia przedstawicieli władz, którzy są zainteresowani działalnością spółek przemysłowych działających w Mariampolu.