Nowości

13.07.2018 /  W Radziwiliszkach (lit. Radviliškis) – Festiwal Ludzi Europy

Festiwal Ludzi Europy po raz pierwszy zorganizowano w 1992 roku w belgijskim mieście Libramont. Głównym celem festiwalu jest promowanie kontaktów oraz współpracy między obywatelami Unii Europejskiej, bez względu na różnice polityczne, religijne, rasowe i inne, tworzenie spójnej europejskiej wspólnoty. W osiągnięciu tego celu ma pomóc organizowane co roku międzynarodowe przedsięwzięcie, odbywające się w coraz to innym kraju członkowskim FLE oraz za każdym razem przyciągające do 1 000 uczestników z innych krajów członkowskich.

W 2018 roku Festiwal Ludzi Europy odbędzie się w Radziwiliszkach. Festiwal organizuje się poza stolicami albo wielkimi miastami obfitującymi w imprezy kulturalne, a w stosunkowo niewielkich miastach albo miasteczkach liczących około 20 tys. ludności, mogących poszczycić się swoją historią, rzemiosłami, wybitnymi twórczymi ludźmi albo aktywnymi społecznościami. Do tej pięknej inicjatywy, jako główny sponsor, przyczynia się również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

Festiwal to wspaniała możliwość nie tylko zaprezentować swój region, lecz również poznać kulturę, tradycje innych krajów. Podczas imprezy uczestnicy współzawodniczą w różnych przyjacielskich zawodach sportowych, konkursach fotografii oraz rysunku, przedstawiają swoją kulturę oraz tradycje w wystąpieniach scenicznych, oferują do skosztowania potrawy dziedzictwa kulinarnego oraz prezentują swój kraj na specjalnie w tym celu wykonanych stoiskach.

08.06.2018 /  UAB Juodeliai aktywnie uczestniczyła w biegu „Biegnijmy za Mariampol”

Już od pięciu lat coraz więcej mieszkańców i gości miasta Mariampol bierze udział w uroczystych obchodach dni miasta oraz w sposób aktywny sławi je, uczestnicząc w biegu „Biegnijmy za Mariampol” (lit. Bėgam už Marijampolę).

Dn. 27 maja b. r. odbył się jubileuszowy bieg, w którym udział wzięło ponad 1000 biegaczy. Tradycyjnie można było wybierać: półmaraton – 21,098 km, dystanse na 10 km lub 5 km. Tegoroczną nowością był marsz nordic walking.

Z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Litwy oraz wyboru Mariampola na stolicę kultury Litwy zaprojektowano specjalne medale dla uczestników biegu.

Ponad 40 pracowników spółki UAB Juodeliai oraz członków ich rodzin rywalizowało na różnych dystansach. W roku bieżącym szczególną aktywnością wykazali się najmłodsi biegacze (na linii startu stanęło nawet 9 dzieci pracowników spółki).

UAB Juodeliai, która w biegu uczestniczy od samego początku, jak co roku, była jednym z najaktywniejszych uczestników. Wśród biegaczy mamy również zwycięzców – na dystansie 5 km zajęliśmy drugie i trzecie miejsce w poszczególnych grupach wiekowych. Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć i podzielenia dobrymi emocjami.

22.05.2018 /  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W dn. 25 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), które przewiduje wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Treść RODO jest dostępna tu.

Konieczność zapewnienia jednolitego i aktualnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich zaistniała ze względu na dążenie do zapewnienia jednego z głównych praw człowieka, tj. prawa do ochrony danych osobowych.

Rozumiemy, iż mając na celu zbudowanie trwałych relacji, musimy dbać o Państwa prywatność. Naszym obowiązkiem jest właściwe zarządzanie przekazaną nam informacją oraz prowadzenie polityki zarządzania i ochrony danych osobowych, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jeśli jeszcze nie zaprenumerowałeś naszego newslettera, zapraszamy do zrobienia tego tu.

Jeśli jesteś odbiorcą newslettera, ale informacja nie jest dla Ciebie aktualna, zawsze możesz zrezygnować z prenumeraty, pisząc na adres poczty elektronicznej juodeliai@juodeliai.lt.

20.04.2018 /  W UAB Juodeliai pomyślnie wykonano doroczny audyt systemu ogniwa produkcji FSC®

W przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono doroczny audyt ogniwa produkcji FSC®, którego celem jest ocena zgodności działalności przedsiębiorstwa w myśl wymogów normy Ogniwa produkcji (FSC-STD-40-004 V3), Drewna kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) oraz Marek handlowych (FSC-STD-50-001 V2-0). Doroczny audyt wykonała międzynarodowa organizacja certyfikacyjna UAB NEPCon Lt.

Podczas trwającego cztery dni audytu (15 marca, 19-20 marca raz 29 marca), w oparciu o odnowione wymogi normy, dokonano przeglądu procedur ogniwa produkcji, zanalizowano System zasad należytej staranności (DDS). W jednostkach produkcyjnych przedsiębiorstwa sprawdzono przyjęcie surowców, produkcję produktów, wystawianie i ewidencję dokumentów sprzedaży i transportu. Zarówno w jednostkach produkcyjnych, jak i w siedzibie głównej rozmawiano z odpowiedzialnymi pracownikami.

Po zakończeniu audytu możemy wyrazić zadowolenie nie tylko z pozytywnej oceny biegłego rewidenta UAB NEPCon Lt, lecz również cennych uwag oraz zaleceń, zachęcających do doskonalenia i dążenia do jeszcze wyższych norm jakości.

29.03.2018 /  UAB Juodeliai tradycyjnie uczestniczyła w targach pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami „Dni kariery w WUT im. Giedymina (VGTU) 2018”

„Dni Kariery w WUT im. Giedymina 2018” to największe w Wilnie przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami, trwające prawie dwa miesiące. Spotykają się tu najzdolniejsi studenci oraz najbardziej obiecujące organizacje biznesowe i sektora publicznego. Ogółem liczy ponad 5 000 uczestników.

W odbywających się dn. 15 marca bieżącego roku targach kontaktów biznesowych Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (VGTU) – „Dni Kariery 2018” tradycyjnie już czwarty rok z rzędu uczestniczyło również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

W tym roku targi kontaktów biznesowych cieszyły się rekordowym zainteresowaniem sektora biznesowego – swoje stoiska miało ponad 100 przedsiębiorstw i organizacji, które miały doskonałą możliwość zapoznania się ze swoimi przyszłymi praktykantami i pracownikami. Studenci mieli szansę znaleźć miejsca odbycia praktyk, rozpocząć albo zmienić drogę kariery, poznać szczegóły kulis biznesu, zamienić kilka słów z przedstawicielami najbardziej znanych przedsiębiorstw.

Uczestnictwo w tego typu imprezach pozwala przedsiębiorstwu zaprezentować się docelowemu audytorium studentów VGTU oraz miasta Wilna, zwiększyć rozpoznawalność marki handlowej wśród studentów, odnaleźć młodych specjalistów, którzy być może uzupełnią szeregi pracowników przedsiębiorstwa oraz nawiązać kontakty z obiecującymi studentami i członkami wspólnoty Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.