Nowości

20.04.2018 /  W UAB Juodeliai pomyślnie wykonano doroczny audyt systemu ogniwa produkcji FSC®

W przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono doroczny audyt ogniwa produkcji FSC®, którego celem jest ocena zgodności działalności przedsiębiorstwa w myśl wymogów normy Ogniwa produkcji (FSC-STD-40-004 V3), Drewna kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) oraz Marek handlowych (FSC-STD-50-001 V2-0). Doroczny audyt wykonała międzynarodowa organizacja certyfikacyjna UAB NEPCon Lt.

Podczas trwającego cztery dni audytu (15 marca, 19-20 marca raz 29 marca), w oparciu o odnowione wymogi normy, dokonano przeglądu procedur ogniwa produkcji, zanalizowano System zasad należytej staranności (DDS). W jednostkach produkcyjnych przedsiębiorstwa sprawdzono przyjęcie surowców, produkcję produktów, wystawianie i ewidencję dokumentów sprzedaży i transportu. Zarówno w jednostkach produkcyjnych, jak i w siedzibie głównej rozmawiano z odpowiedzialnymi pracownikami.

Po zakończeniu audytu możemy wyrazić zadowolenie nie tylko z pozytywnej oceny biegłego rewidenta UAB NEPCon Lt, lecz również cennych uwag oraz zaleceń, zachęcających do doskonalenia i dążenia do jeszcze wyższych norm jakości.

29.03.2018 /  UAB Juodeliai tradycyjnie uczestniczyła w targach pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami „Dni kariery w WUT im. Giedymina (VGTU) 2018”

„Dni Kariery w WUT im. Giedymina 2018” to największe w Wilnie przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania kontaktów z przedsiębiorstwami, trwające prawie dwa miesiące. Spotykają się tu najzdolniejsi studenci oraz najbardziej obiecujące organizacje biznesowe i sektora publicznego. Ogółem liczy ponad 5 000 uczestników.

W odbywających się dn. 15 marca bieżącego roku targach kontaktów biznesowych Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (VGTU) – „Dni Kariery 2018” tradycyjnie już czwarty rok z rzędu uczestniczyło również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

W tym roku targi kontaktów biznesowych cieszyły się rekordowym zainteresowaniem sektora biznesowego – swoje stoiska miało ponad 100 przedsiębiorstw i organizacji, które miały doskonałą możliwość zapoznania się ze swoimi przyszłymi praktykantami i pracownikami. Studenci mieli szansę znaleźć miejsca odbycia praktyk, rozpocząć albo zmienić drogę kariery, poznać szczegóły kulis biznesu, zamienić kilka słów z przedstawicielami najbardziej znanych przedsiębiorstw.

Uczestnictwo w tego typu imprezach pozwala przedsiębiorstwu zaprezentować się docelowemu audytorium studentów VGTU oraz miasta Wilna, zwiększyć rozpoznawalność marki handlowej wśród studentów, odnaleźć młodych specjalistów, którzy być może uzupełnią szeregi pracowników przedsiębiorstwa oraz nawiązać kontakty z obiecującymi studentami i członkami wspólnoty Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.

19.03.2018 /  UAB Juodeliai − wśród 300 uczestników wystawy Dubai Wood Show 2018

Spółka Juodeliai zajmująca się obróbką drewna w dniach 12-14 marca br. wzięła udział w międzynarodowej wystawie Dubai Wood Show 2018, która odbyła się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W roku bieżącym wystawę odwiedzło ponad 12 tysięcy osób z 95 państw.

Wystawa organizowana od 2006 r. jest jednym z największych przedsięwzięć branży przemysłu drzewnego na Środkowym Wschodzie, zaś rzeczywiste możliwości rozwoju biznesu oferuje nawet w skali światowej. Trzyniowa wystawa, która odbywa się rokrocznie, już po raz trzynasty stała się miejscem, gdzie spółki mogły zaprezentować swoje produkty, najnowsze i najbardziej postępowe technologie, miejscem dyskusji, dzielenia się doświadczeniem i nawiązania kontaktów biznesowych.

Spółka Juodeliai miała na wystawie osobne stoisko, które zaskoczyło organizatorów przedsięwzięcia i jego uczestników wyjątkowością i pomysłowym wdrożeniem pomysłu na projekt. Podczas wystawy stoisko odwiedziło ponad 160 producentów i handlowców z przeróżnych państw: Arabii Saudyjskiej, Japonii, Indii, Omanu, Sri Lanki, Kuwejtu, Singapuru, Iraku, Sudanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela. Spotkania gości stoiska z przedstawicielami spółki nosiły charakter nieformalny.

14.02.2018 /  Mariampol − Litewska Stolica Kultury 2018

W wyjątkowym roku 100-lecia przywrócenia niepodległości Litwy Mariampol został Litewską Stolicą Kultury. Projekt „Litewska Stolica Kultury” jest organizowany od 2010 roku. W 2017 r. Litewską Stolicą Kultury był samorząd miasta Kłąjpedy, z kolei w 2019 r. Mariampol odstąpi miano Litewskiej Stolicy Kultury.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano cztery programy łączące muzykę, sztukę i literaturę, sztukę medialną, turystykę i przestrzenie miejskie. Program roku kultury będzie obfitował w różnorodne imprezy nawiązujące do historii miasta, zmian tradycji kulturalnych i różnorodności kultur, które pomogą poznać zmieniający się Mariampol oraz jego mieszkańców.

Przedsięwzięcia w ramach niektórych przewidzianych programów przekroczą nie tylko granice Mariampola, lecz również Litwy, ponieważ niektóre projekty zrealizują Litwini z zagranicy oraz mieszkańcy Mariampola mieszkający w innych krajach. Uwagę przykuwają nazwiska znanych na całym świecie artystów. Jednym z nich jest już od ponad ćwierćwiecza mieszkający w Nowym Jorku słynny litewski artysta Ray, który zorganizuje wystawę swoich najnowszych dzieł. Czeka również koncert mieszkanki Mariampola, światowej sławy solistki operowej Violety Urmanavičiūtė − Urmany z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną.

W roku gdy pełni obowiązki stolicy kultury, w Mariampolu odbędą się już znane i nowe festiwale artystyczne, święta, wystawy oraz wiele innych imprez. Projektu Mariampol − Litewska Stolica Kultury 2018, jako sponsor generalny dołączyło również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

12.01.2018 /  Podstawowe liczby i fakty z działalności przedsiębiorstwa Juodeliai za rok 2017:

  • Osiągnięty obrót – 37 mln. euro;
  • Ilość wytworzonych produktów – 222 000 m3;
  • Członkostwo w stowarzyszeniu Investors‘ Forum;
  • Skuteczne przeprowadzenie powtórnego audytu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • Podpisanie umowy agencyjnej z przedstawicielem w Chinach;
  • Wkroczenie do etapu końcowego w wyborach firmy w gospodarce opartej na wiedzy (GOW);
  • Skuteczne przeprowadzenie rocznego audytu ogniwa łańcucha produkcyjnego Rady Zarządzania Lasami (FSC®);
  • Lokata w rankingu spośród 1 000 firm inspirujących Europę (grupa giełdy papierów wartościowych w Londynie);
  • Jeden z liderów sektora przemysłowego Litwy.