Nowości

27.09.2018 /  Drugi rok z rzędu Giełda Papierów Wartościowych w Londynie uznała UAB Juodeliai jedną z „1000 firm, które inspirują Europę”

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai drugi rok z rzędu znalazła się w trzeciej edycji raportu Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie o 1000 firmach inspirujących Europę.

Przypominamy, że raport ten obejmuje listę najbardziej inspirujących i najszybciej rozwijających się małych i średnich firm w Europie. Aby znaleźć się na tej liście, firmy musiały wykazać dodatni wzrost dochodu w okresie ostatnich trzech lat, wyróżniając się na tle konkurencji.

W odbywającym się 25 września br. oficjalnym spotkaniu poświęconym ogłoszeniu raportu oraz przyjęciu przedstawiciele UAB Juodeliai nie wzięli udziału, jednakże reprezentując największy sektor „Produkcja i inżynieria“ pragniemy wyrazić radość, że uplasowaliśmy się pośród pięciu litewskich firm, które znalazły w raporcie dotyczącym najważniejszych firma z punktu widzenia przyszłości rozwoju segmentu gospodarki Europy.

Więcej informacji na temat raportu tu.

17.09.2018 /  W przedsiębiorstwie UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania

W dniach 20-22 września 2018 r. w przedsiębiorstwie UAB Juodeliai został przeprowadzony audyt zewnętrzny systemów zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007). Celem audytu było dokonanie oceny zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami określonymi w międzynarodowych normach z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), a także określenie ewentualnych dziedzin doskonalenia systemu zarządzania.

Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez długoletniego partnera spółki UAB Juodeliai – międzynarodową firmę certyfikującą Bureau Veritas. Audytorzy odwiedzili biuro centralne firmy w Mariampolu oraz oddziały produkcyjne w Jūrė, Akmenynai i Radviliškis.

W toku audytu przeprowadzonego w przedsiębiorstwie wyszczególnione zostały następujące mocne strony systemu zarządzania dotyczące jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników: pogląd kierownictwa, zobowiązanie się przed jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, wyjaśnienie wszystkim pracownikom świadomości istotnej roli potrzeb klientów, kompetencje personelu, stałe doskonalenie systemu, identyfikacja i przestrzeganie stosowanych wymogów normatywnych oraz imię niezawodnej firmy na rynku. Pozytywna ocena udzielona przez audytorów zachęca firmę do dalszego uskuteczniania procesów przedsiębiorstwa.

14.09.2018 /  Spółka UAB Juodeliai przyczynia się do krzewienia litewskich wartości artystycznych

W ostatnim dniu lata w Wilnie została otwarta nowa przestrzeń sztuki i zabytków historycznych piśmiennictwa litewskiego – nowe muzeum prywatne – Centrum Poznawcze Sztuki Litewskiej Tartle. W muzeum eksponowany jest zbiór Funduszu Sztuki Litewskiej, utworzony przez jednego z partnera prawnego spółki UAB Juodeliai – R. Valiūnasa wraz z partnerami kancelarii adwokackiej Ellex Valiūnas.

Mimo że zbiór znajdujący się w Centrum Sztuki Tartle jest oficjalnie prezentowany jako zbiór korporacyjny Ellex Valiūnas, podstawowym jego inspiratorem i kolekcjonerem słusznie by było nazwać Rolandasa Valiūnasa, założyciela kancelarii i partnera wiodącego.

Kolekcjoner zdradza, że prawie połowa prac przywędrowała tu z różnych zagranicznych licytacji, galerii, sklepów, pozostała zaś – nabyta na Litwie. Jeden z największych prywatnych zbiorów sztuki dostępnych dla społeczeństwa Europy Centralnej zaczęto tworzyć jeszcze w 2000 roku. Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć unikalne wartości litewskiej sztuki i historii, podziwiać ponad 7 tysięcy eksponatów odsłaniających wartości sztuki litewskiej i artefakty historyczne od dziedzictwa kulturowego z okresów pogańskich aż do sztuki współczesnej. Wśród eksponatów znajduje się również największy zbiór obrazów w Wilnie.

Otwarcie Tartle zgromadziło mnóstwo przedstawicieli strefy biznesowej, politycznej i społecznej, wśród nich również UAB Juodeliai – jednego z mecenasów Centrum Poznawczego Sztuki Litewskiej. Cieszymy się z okazji udzielenia społeczeństwu możliwości pogłębiania wiedzy na temat historii Litwy za pośrednictwem sztuki, zbierania i przywożenia z powrotem na Litwę rozrzuconego po świecie lituanistycznego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a najważniejsze – jego udostępnienia społeczeństwu.

Wystawy w centrum będą zmieniane dwa razy do roku, a od środka października nowe muzeum zostanie otwarte również dla grup zwiedzających. Więcej informacji o muzeum na stronie tu.

11.09.2018 /  Dzieci pracowników UAB Juodeliai nagrodzone za wysokie wyniki w nauce

UAB Juodeliai może pochwalić się piękną tradycją – 1 września każdego roku spółka składa życzenia uczniom i studentom pracowników spółki z okazji nowego roku szkolnego oraz razem cieszy się z wysokich wyników w nauce.

Z okazji nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie pracowników otrzymują życzenia najlepszych wyników w nauce wraz z symbolicznym upominkiem. W tym roku do szkół i uniwersytetów wybrało się niemal 160 pociech pracowników firmy.

Sześć lat z rzędu Fundusz Dobroczynny i Wsparcia Juodeliai & Co dla najlepiej uczących się dzieci pracowników spółki wręcza premie pieniężne. Biorąc pod uwagę średnią ocen w roku szkolnym 2017 – 2018, w tym roku premie otrzymało czterech najlepszych uczniów. Średnia ocen trzech uczniów wyniosła 9 – 9,5 punktu, a średnia jednego z nich sięgnęła aż 9,79 punktu. Możemy się tylko cieszyć z tak wybitnych wyników. Życzyny, aby do tej zdolnej czwórki w następnym roku przyłączyło się jeszcze większe grono uczniów.

08.08.2018 /  Spółka UAB Juodeliai wzmacnia swoje kompetencje

Z połową lata bieżącego roku stanowisko dyrektora spółki przeróbki drewna UAB Juodeliai objął Ignas Stasiukonis, posiadający długoletnie doświadczenie zarządzania w sektorze finansów i budowy oraz w dziedzinie biznesu międzynarodowego.

Nowy przewodniczący spółki będzie bezpośrednio odpowiedzialny za płynność codziennej działalności spółki oraz jej konsekwentny rozwój zarówno w optymizacji istniejących procesów, wdrażaniu nowości, jak i w realizacji strategii długoterminowej spółki.

Ma się nadzieję, że zmiany związane z objęciem stanowiska kierownika na najwyższym szczeblu przez nową osobę pozwolą na jeszcze skuteczniejsze i bardziej jakościowe dążenie spółki do osiągnięcia celów i realizacji zadań.