Nowości

26.11.2018 /  Przedsiębiorstwo UAB Juodeliai wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Każda organizacja, bez względu na sektor przedsiębiorstwa lub rodzaj prowadzonej działalności, dysponuje pewnymi informacjami. Dzięki odpowiedniej identyfikacji i kwalifikacji tej wartości oraz systematycznej ocenie ryzyka i zagrożeń firma może zastosować odpowiednie środki w celach zarządzania tym ryzykiem. Jednym z możliwych rozwiązań, na które zdecydowało się przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego Juodeliai, jest wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

ISO 27001 to norma międzynarodowa, ustalająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, których spełnienie przez ten system umożliwi organizacji dokonanie oceny ryzyka i wdrożenia odpowiednich środków kontroli w celu ochrony poufności, jednolitości i dostępności informacji. Istotnym zadaniem tego systemu jest ochrona informacji organizacji przed przekazaniem „do rąk niewłaściwych” lub przed nieodwracalną utratą. ISO 27001 obejmuje wszelkie aspekty wymiany informacji, poczynając od danych komputerowych i kończąc na rozmowach w miejscach publicznych, w tym ochronę ogrodzeń fizycznych i wstępną kontrolę personelu.

Audyt ISO 27001 przedsiębiorstwa UAB Juodeliai był prowadzony od września do października i odbywał się etapowo. Audyt został przeprowadzony i certyfikowany przez firmę Bureau Veritas. Przygotowania do certyfikacji wymagały pokonania długiej drogi: opracowania planu środków niezbędnych do zrealizowania, przeprowadzenia zewnętrznych badań wrażliwości, przeprowadzenia badania wrażliwości inżynierii społecznej, pouczenia pracowników w zakresie zwiększenia poziomu świadomości bezpieczeństwa informacji, wdrożenia kontroli wstępu, a zarazem dokonania oceny zgodności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W przeciągu całego okresu przygotowań usług doradczych udzielała firma VORAS Consulting, specjalizująca się w dziedzinie doradztwa z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania usługami IT oraz optymalizacji technologii informacyjnych.

Mimo że norma ISO 27001 jest bardziej rozpowszechniona między firmami z sektora IT, przykład UAB Juodeliai dodatkowo potwierdza, że ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji stanowią jedną z kwestii priorytetowych również u przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i wymagają ogromnej uwagi. Pod koniec października UAB Juodeliai wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, posiada możliwość stworzenia i realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, obejmującej wszystkie sposoby i aspekty komunikacji i ochrony danych. Wierzymy, że ISO 27001 pomoże w zapewnieniu jednolitości naszego przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia wszelkich możliwych okoliczności, a tym samym ochrony poufności informacji, uzyskiwanych od klientów, dostawców i kontrahentów.

05.10.2018 /  Jednym z głównych (podstawowych) kierunków inwestycji spółki UAB Juodeliai jest personel (pracownicy)

W kontynuacji tradycji założonych przed kilku laty zespół przedsiębiorstwa obróbki drewna UAB Juodeliai tuż na samym początku jesieni żegna się z latem, biorąc udział w zajęciach kształtowania i wzmacniania ekipy. W tym roku wypróbowywanie sił, spostrzeganie i wskazywanie zespołowi na jego mocne strony oraz wykazywanie wspólności w osiąganiu zamierzonego celu przypadło na bagna.

Przejście przez bagna rozpościerające się na długości czterech kilometrów, położone w rejonie trockim, stanowiło nietuzinkową próbę dla każdego uczestnika, jednak dla zespołu Juodeliai nie istnieją nieosiągalne wyzwania, więc wszyscy powrócili pełni energii i wspaniałych wrażeń.

Zajęcia były zorientowane na zmniejszenie odległości komunikacji między pracownikami nowymi i doświadczonymi, zachęcenie do współpracy, synergię rozbieżności zdań, poszukiwanie wspólnych rozwiązań oraz zdolność cieszenia się z wyników zarówno indywidualnych, jak i wspólnych.

Wierzymy, że jeden z podstawowych celów – zgromadzenie i zmotywowanie ekipy w kierunku osiągania wspólnego celu – został osiągnięty. UAB Juodeliai ma zamiar aktywnie inwestować w personel również w przyszłości: w jego doskonalenie, relacje wzajemne oraz motywację do kierunkowego osiągania wspólnych celów i tworzenia mocnego zespołu.

02.10.2018 /  UAB Juodeliai zależy na bezpieczeństwu Państwa danych osobowych

Z szacunku do prywatności użytkowników przedsiębiorstwo obróbki drewna UAB Juodeliai chce zwrócić uwagę na stosowaną przez firmę politykę prywatności, przeznaczoną dla klientów, dostawców i kontrahentów UAB Juodeliai. Jesteśmy gotowi do ochrony prywatności swoich klientów w oferowaniu usług spersonalizowanych, jak również do uczciwego i zgodnego z prawem przetwarzania udostępnionych przez nich danych osobowych.

Zdajemy sobie sprawę z ważności ochrony Państwa danych osobowych, więc gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne w wykonywaniu naszej działalności. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i rzetelny, w uprzednio ustalonych celach i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia określonych celów. W procesie przetwarzania danych osobowych dążymy do ich kompletności, bezpieczeństwa, poufności, należytego przechowywania i ochrony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Polityka prywatności odzwierciedla praktyki przetwarzania danych klientów stosowane przez UAB Juodeliai. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, prosimy o ich zgłaszanie drogą elektroniczną na adres: juodeliai@juodeliai.lt.