Nowości

15.02.2010 /  Zima – okres cięcia drzew

Działalność przetwórców drewna była tymczasowo zawieszona z powodu zimowych mrozów. Chłodny klimat był jednak wykorzystany do prowadzenia prac w zakresie przygotowawywania surowca drzewnego.

Cięcie lasów litewskich jest najbardziej intensywne w okresie zimowym. W tym roku zima stworzyła dogodne warunki dla zajęcia się przygotowaniem surowca drzewnego, gdyż możliwe jest cięcie drzew, rosnących w najwilgotniejszych miejscach, eksploatacja których stwarza najwięcej trudności. W okresie ciepłym prace przygotowawcze w tych miejscach są niemożliwe.

Leśnictwo krajone dostarcza surowiec przetwórcom drewna na czas i w ilościach zgodnie z zawartymi umowami. Jednym z głównych celów jest zapewnić, aby dostawa surowca przetwórcom drewna nie ustała i w okresie wiosennym, toteż drewno magazynuje się w miejscach, do których łatwo dojechać.

11.02.2010 /  Brak surowców na rynku producentów palet

W styczniu mroźna pogoda nie tylko spowolniła pracę producentów desek do pakowania, ale również negatywnie wpłynęła na działalność producentów palet, którzy nie mogą realizować zamówień z podowu braku surowca. Jak twierdzą zagraniczni partnerzy spółki „Juodeliai“, około 30% otrzymanych w styczniu zamówień dotychczas są niespełnione. Niektórzy zamawiający chętnie by przypłacili za deski do pakowania w nadziei o szybszą dostawę produkcji.

W początku lutego wraz z cieplejszym klimatem ożywiła się działalność litewskich tartaków. Jednakże praca w pierwszych tygodniach lutego była skierowana na realizowanie zamówień za styczeń. Spółki przetwarzania drewna, w tym sp.z o.o. „Juodeliai“, mające zobowiązania wobec klientów za styczeń, przyjmują tylko nie dużą ilość nowych zamówień. Nowe zamówienia na marzec planuje się przyjmować dopiero na trzecim i czwartym tygodniu lutego.

02.02.2010 /  Wysokie mrozy zatrzymały pracę tartaków

Nieoczekiwane nadejście ostrych mrozów na Litwę skuło działalność krajowych przetwórców drewna.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni słupek termometru spadł poniżej -15°C, toteż większość tartaków tymczasowo zatrzymało lub zmiejszyło objętość prac wyrobu drewna, aby zmniejszyć straty ekonomiczne. Zdaniem Juozupasa Zimnickasa, dyrektora Asocjacji Przetwórców Drewna, zrzeszającej ponad 20 spółek, wydajność pracy tartaków średnio zmniejszyła się o 50 procent. Spadek został spowodowany tym, że drzewo i drewno pozamarzało na tyle, iż ich piłowanie i obrabianie stało się problematyczne, – twierdzi przewodniczący zarządu sp. z o.o. „Juodeliai” J. Zimnickas.

Synoptycy prognozują, iż zimny klimat będzie przeważał i w pierwszej połowie lutego. Niskie tempreratury w lutym mogą negatywnie wpłynąć na pracę przetwórców drewna. W związku z tym, zwiększa się ryzyko zapóźnienia ze spełnieniem obowiązków wobec partnerów i zamawiających.

18.01.2010 /  W ciągu roku eksport drewna i jego wyrobów zmniejszono o ćwierć

W styczniu-wrześniu 2009 roku, w porównaniu z przeszłymi latami, eksport drewna i jego wyrobów z Litwy zmniejszył się o ćwierć i sięgnął zaledwie 4,2 mld lt. Eksport krojonego drewna zmniejszył się do 4 %.

Według danych Departamentu Statystyki w ciągu tego okresu z Litwy wyeksportowano 319 tys. m³ drewna. Eksport drzew iglastych wyrósł do 2 %, a liściastych zmniejszył się o dziesiątą część. Podstawowym państwem eksportu zostają Niemcy.

Import krojonego drewna do państwa w porównaniu z 2008 rokiem zmniejszył się więcej niż o 41 %. Drewna iglastego przywieziono o 35 % mniej niż w przeszłym roku, a liściastego – o 56 %.

W ciągu tego całego okresu eksportowano 183 tys. m³ i importowano 118 tys. m³ drewna iglastego. Z kraju wywieziono 136 tys. m³ drewna liściastego, liściastego wwieziono – 30 tys. m³.

04.01.2010 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ w trakcie realizacji projektu dotyczącego eksportu na rynki Europy Zachodniej

W celu skutecznego utrwalenia swej pozycji na rynku międzynarodowym sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła realizację projektu dotyczącego rozwoju eksportu do Europy Zachodniej.

Od 15 września 2009 r. sp. z o.o. „Juodeliai” realizuje na podstawie procedury „Nowe możliwości” projekt „Rozwój eksportu sp. z o.o. „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej”, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu przedsiębiorstwo przewiduje inwestycje środków własnych w wysokości do 61 826,00 LTL oraz spodziewa się uzyskać wsparcie w wysokości do 144 259,00 LTL. Łączna wartość projektu wynosi do 206 085,00 LTL. Przewidziany czas trwania projektu „Rozwój eksportu sp. z o.o. „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej” – 26 miesięcy.

W celach skutecznego utrwalenia swej pozycji na międzynarodowym rynku przemysłu drzewnego przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia specjalistę ds. marketingu eksportowego;
  • zakłada nowoczesną stronę internetową www.juodeliai.com;
  • prowadzi na bieżąco badania rynków Europy Zachodniej;
  • rozpracowuje strategię marketingu eksportowego na rynki Europy Zachodniej.

Zdaniem Juozupasa Zimnickasa, dyrektora sp. z o.o. „Juodeliai“, do końca realizacji projektu – do listopada 2011 r. – wsparcie uzyskane z Unii Europejskiej stworzy nowe możliwości do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej w dalszym rozwoju biznesu na rynkach Europy Zachodniej.

       Sp. z o.o. „Juodeliai“