Nowości

29.04.2010 /  Trwają intensywne przetargi na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron

Obecnie szczególnie wzrosła liczba przetargów na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron. Krajowe zasoby drewna są wystarczające. To jest istotne dla skutecznej współpracy między gospodarstwem leśnym a sektorami przemysłu drzewnego, ponieważ jej podstawą są zasady rynku i konkurencyjność.

Przedsiębiorstwa działające w branży obróbki drewna, zamierzające nabyć surowiec, powinny wziąć udział w przetargach, odbywających się w różnych lennictwach, nieraz też w tym samym dniu i o tych samych godzinach. Jest to dość czasochłonne i kosztowne. W przypadku przetargów za zgodą stron trudno jest przewidzieć, jakie ilości surowców zostaną zaoferowane przez leśnictwa. Ze względu na tak nierówną sprzedaż drewna przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką drewna nie osiągają oczekiwanych wyników, ponieważ nie znając ilości drewna trudniej jest zaplanować produkcję.

Juozapas Zimnickas, dyrektor generalny sp. z o.o. “Juodeliai”, twierdzi, że tylko długoterminowe i półroczne umowy kupna drewna stanowią większą gwarancję obustronnego wykonania zobowiązań i zapewnieniem stałego dostarczania surowca do produkcji zarówno kupującym, jak też sprzedającym.

23.04.2010 /  Zarys rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W dniach 13 – 15 kwietnia 2010 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w hali wystawowej portu lotniczego w Dubaju, odbyły się coroczne międzynarodowe targi przemysłu drzewnego “Dubai International Wood & Wood Products Show”. W targach wzięło udział ponad 300 przedsiębiorstw, włącznie z producentami wyrobów z drewna, dostawcami i dystrybutorami. Na targach eksponowano różnego rodzaju wyroby z drewna, wymieniano się informacjami na temat przeróbki drewna. Znaczną część uczestników targów stanowiły przedsiębiorstwa handlowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ameryki, Europy, Azji oraz przedstawiciele przedsiębiorstw drzewnych tych krajów. Widniało też kilka stoisk firm litewskich.

Na targi przemysłu drzewnego w Dubaju przybyło ponad 5000 zwiedzających z najróżniejszych krajów świata. Andrius Zimnickas, dyrektor sp. z o.o. „Juodeliai“, również miał możliwość zwiedzić targi. W czasie wizyty p. Zimnickas zapoznał się ze środowiskiem handlowym, charakterystycznym dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według spostrzeżeń A. Zimnickasa rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jako podstawowy rynek przetwórców drewna, sam przez się nie jest atrakcyjny, ponieważ produkcja drewnianych opakowań (np. palet typu EURO lub CP) nie jest zbyt dobrze rozwinięta. Największą część produkcji, importowanej przez ten kraj, stanowią wyroby, oferowane przez przemysł drzewny Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Chin.

A. Zimnickas twierdzi, że sp. z o.o. „Juodeliai“ nawiązała pomyślne kontakty z przedstawicielami firm Zjednoczonych Emiratów Arabskich i nie wyklucza możliwości współpracy w przyszłości.

07.04.2010 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ poszerza geografię realizacji wyrobów oraz zakres produkcji

Dzięki długoletniemu doświadczeniu współpracy z państwami Europy Zachodniej sp. z o.o. „Juodeliai“ nawiązała ścisłe partnerstwo z państwami o mocnej pozycji na rynku, takimi jak Niemcy, Belgia, Holandia, do których dotychczas eksportuje znaczną część swych wyrobów z drewna.

Kryzys ekonomiczny pobudził proces poszukiwaniu nowych możliwości eksportu również do innych krajów Unii Europejskiej. Nawiązano współpracę z Czechami, Austrią, Danią, Słowenią, Polską, Estonią oraz Francją. Zwiększone grono klientów w całej Europie ułatwia realizację wyrobów, ma pozytywny wpływ na współpracę z firmami spedycyjnymi.

Rynek realizacji wyrobów przedsiębiorstwa rozwija się też w innych kierunkach – zwiększa się popyt ze strony Turcji, Izraelu, Grecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów. Ze względu na rozwój rynku, zwiększony popyt na wyroby z drewna, wytwarzane przez przedsiębiorstwo, zadecydował o wzroście produkcji i sprzedaży. W ciągu pierwszej ćwierci roku 2010 sp. z o.o. „Juodeliai“ wyprodukowała 13174 m3 różnego rodzaju desek do palet (europalet, palet typu CP oraz palet niestandardowych), tj. o 49,91% więcej niż w IV ćwierci roku 2009 (Uwaga. Na wzrost produkcji częściowo miała wpływ rekonstrukcja jednego z działów produkcyjnych). Znaczna część wyrobów jest eksportowana do Europy Zachodniej i tylko nieznaczna część jest realizowana na Litwie. Sprzedano ogółem 12956 m3 desek z drewna, tj. o 56,46% więcej niż w IV ćwierci roku 2009.

06.04.2010 /  Wiosenne roztopy w lasach przeszkadzają w wywożeniu surowca

Po upływie pierwszej ćwierci tego roku kierownictwo przedsiębiorstwa sp. z o.o. „Juodeliai“ cieszy się z powodu pomyślnego wykonania zobowiązań umownych wobec dostawców surowca. W ciągu wspomnianego okresu przedsiębiorstwo nabyło ponad 28 tys. metrów sześciennych tarcicy, nagromadzając w ten sposób sporą ilość surowca do skutecznego wykonywania produkcji. Znaczną część łącznej ilości nabytej produkcji stanowiło drewno pochodzące z lasów litewskich.

Na początku drugiej ćwierci tego roku zetknęliśmy się z corocznym problemem wiosennym – jakością dróg leśnych. Jak twierdzą krajowi leśnicy, wycięto wiele tarcicy, która składuje się w magazynach leśnych, jednak z powodu wiosennych roztopów znaczna ilość dróg leśnych jest niedostępna samochodom, część jest wcale zamknięta. Problem rozmytych dróg leśnych utrudnia wywóz tarcicy.

15.03.2010 /  Zwiększająca się potrzeba certyfikowanych produktów FSC®

FSC® jest niezależną międzynarodową pozarządową organizacją pożytku publicznego. Obecnie FSC® jest jednym z najbardziej popularnych programów certyfikacji przedsiębiorstw przemysłu leśnego i drzewnego. FSC® upoważniła organizacje certyfikacyjne do przeprowadzenia certyfikacji na całym świecie (organizacja FSC® jest przedstawiana na Litwie przez sp. z o.o. „NEPCon LT“). Upoważnione przez FSC® organizacje certyfikacyjne oferują certyfikację dwóch rodzajów:

  1. Certyfikację porządkowania lasów, gdy na podstawie zasad i kryteriów FSC® ocenia się porządkowanie i użytkowanie lasów;
  2. Certyfikację pochodzenia, gdy certyfikowane są przedsiębiorstwa przemysłowe, zajmujące się przeróbką drewna, oraz prowadzące handel wyrobami z drewna, nasionami drzew, siewkami itp.

Zwiększająca się potrzeba certyfikowanych produktów FSC® zachęca też przedsiębiorstwa litewskie do stosowania wymogów tego certyfikatu w swej produkcji. Według najnowszych informacji międzynarodowych baz danych FSC®, na dzień dzisiejszy na Litwie jest już 106 przedsiębiorstw, posiadających certyfikat FSC® (wśród nich – 42 leśnictwa). Sp. z o.o. „Juodeliai“ podpisała umowę z sp. z o.o. „NEPCon LT“ (pełnoprawnym przedstawicielem „SmartWood“ na Litwie) i szykuje procedurę produkcyjną do zastosowania certyfikatu, ponieważ wielu naszych nabywców są przekonani, że przedsiębiorstwa oferujące produkty certyfikowane są bardziej solidne, a jakość wyrobów i usług znacznie przewyższa jakość wyrobów niecertyfikowanych.