Nowości

05.10.2018 /  Jednym z głównych (podstawowych) kierunków inwestycji spółki UAB Juodeliai jest personel (pracownicy)

W kontynuacji tradycji założonych przed kilku laty zespół przedsiębiorstwa obróbki drewna UAB Juodeliai tuż na samym początku jesieni żegna się z latem, biorąc udział w zajęciach kształtowania i wzmacniania ekipy. W tym roku wypróbowywanie sił, spostrzeganie i wskazywanie zespołowi na jego mocne strony oraz wykazywanie wspólności w osiąganiu zamierzonego celu przypadło na bagna.

Przejście przez bagna rozpościerające się na długości czterech kilometrów, położone w rejonie trockim, stanowiło nietuzinkową próbę dla każdego uczestnika, jednak dla zespołu Juodeliai nie istnieją nieosiągalne wyzwania, więc wszyscy powrócili pełni energii i wspaniałych wrażeń.

Zajęcia były zorientowane na zmniejszenie odległości komunikacji między pracownikami nowymi i doświadczonymi, zachęcenie do współpracy, synergię rozbieżności zdań, poszukiwanie wspólnych rozwiązań oraz zdolność cieszenia się z wyników zarówno indywidualnych, jak i wspólnych.

Wierzymy, że jeden z podstawowych celów – zgromadzenie i zmotywowanie ekipy w kierunku osiągania wspólnego celu – został osiągnięty. UAB Juodeliai ma zamiar aktywnie inwestować w personel również w przyszłości: w jego doskonalenie, relacje wzajemne oraz motywację do kierunkowego osiągania wspólnych celów i tworzenia mocnego zespołu.

02.10.2018 /  UAB Juodeliai zależy na bezpieczeństwu Państwa danych osobowych

Z szacunku do prywatności użytkowników przedsiębiorstwo obróbki drewna UAB Juodeliai chce zwrócić uwagę na stosowaną przez firmę politykę prywatności, przeznaczoną dla klientów, dostawców i kontrahentów UAB Juodeliai. Jesteśmy gotowi do ochrony prywatności swoich klientów w oferowaniu usług spersonalizowanych, jak również do uczciwego i zgodnego z prawem przetwarzania udostępnionych przez nich danych osobowych.

Zdajemy sobie sprawę z ważności ochrony Państwa danych osobowych, więc gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne w wykonywaniu naszej działalności. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i rzetelny, w uprzednio ustalonych celach i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia określonych celów. W procesie przetwarzania danych osobowych dążymy do ich kompletności, bezpieczeństwa, poufności, należytego przechowywania i ochrony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Polityka prywatności odzwierciedla praktyki przetwarzania danych klientów stosowane przez UAB Juodeliai. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, prosimy o ich zgłaszanie drogą elektroniczną na adres: juodeliai@juodeliai.lt.

27.09.2018 /  Drugi rok z rzędu Giełda Papierów Wartościowych w Londynie uznała UAB Juodeliai jedną z „1000 firm, które inspirują Europę”

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai drugi rok z rzędu znalazła się w trzeciej edycji raportu Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie o 1000 firmach inspirujących Europę.

Przypominamy, że raport ten obejmuje listę najbardziej inspirujących i najszybciej rozwijających się małych i średnich firm w Europie. Aby znaleźć się na tej liście, firmy musiały wykazać dodatni wzrost dochodu w okresie ostatnich trzech lat, wyróżniając się na tle konkurencji.

W odbywającym się 25 września br. oficjalnym spotkaniu poświęconym ogłoszeniu raportu oraz przyjęciu przedstawiciele UAB Juodeliai nie wzięli udziału, jednakże reprezentując największy sektor „Produkcja i inżynieria“ pragniemy wyrazić radość, że uplasowaliśmy się pośród pięciu litewskich firm, które znalazły w raporcie dotyczącym najważniejszych firma z punktu widzenia przyszłości rozwoju segmentu gospodarki Europy.

Więcej informacji na temat raportu tu.

17.09.2018 /  W przedsiębiorstwie UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania

W dniach 20-22 września 2018 r. w przedsiębiorstwie UAB Juodeliai został przeprowadzony audyt zewnętrzny systemów zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007). Celem audytu było dokonanie oceny zgodności zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami określonymi w międzynarodowych normach z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), a także określenie ewentualnych dziedzin doskonalenia systemu zarządzania.

Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez długoletniego partnera spółki UAB Juodeliai – międzynarodową firmę certyfikującą Bureau Veritas. Audytorzy odwiedzili biuro centralne firmy w Mariampolu oraz oddziały produkcyjne w Jūrė, Akmenynai i Radviliškis.

W toku audytu przeprowadzonego w przedsiębiorstwie wyszczególnione zostały następujące mocne strony systemu zarządzania dotyczące jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników: pogląd kierownictwa, zobowiązanie się przed jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, wyjaśnienie wszystkim pracownikom świadomości istotnej roli potrzeb klientów, kompetencje personelu, stałe doskonalenie systemu, identyfikacja i przestrzeganie stosowanych wymogów normatywnych oraz imię niezawodnej firmy na rynku. Pozytywna ocena udzielona przez audytorów zachęca firmę do dalszego uskuteczniania procesów przedsiębiorstwa.

14.09.2018 /  Spółka UAB Juodeliai przyczynia się do krzewienia litewskich wartości artystycznych

W ostatnim dniu lata w Wilnie została otwarta nowa przestrzeń sztuki i zabytków historycznych piśmiennictwa litewskiego – nowe muzeum prywatne – Centrum Poznawcze Sztuki Litewskiej Tartle. W muzeum eksponowany jest zbiór Funduszu Sztuki Litewskiej, utworzony przez jednego z partnera prawnego spółki UAB Juodeliai – R. Valiūnasa wraz z partnerami kancelarii adwokackiej Ellex Valiūnas.

Mimo że zbiór znajdujący się w Centrum Sztuki Tartle jest oficjalnie prezentowany jako zbiór korporacyjny Ellex Valiūnas, podstawowym jego inspiratorem i kolekcjonerem słusznie by było nazwać Rolandasa Valiūnasa, założyciela kancelarii i partnera wiodącego.

Kolekcjoner zdradza, że prawie połowa prac przywędrowała tu z różnych zagranicznych licytacji, galerii, sklepów, pozostała zaś – nabyta na Litwie. Jeden z największych prywatnych zbiorów sztuki dostępnych dla społeczeństwa Europy Centralnej zaczęto tworzyć jeszcze w 2000 roku. Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć unikalne wartości litewskiej sztuki i historii, podziwiać ponad 7 tysięcy eksponatów odsłaniających wartości sztuki litewskiej i artefakty historyczne od dziedzictwa kulturowego z okresów pogańskich aż do sztuki współczesnej. Wśród eksponatów znajduje się również największy zbiór obrazów w Wilnie.

Otwarcie Tartle zgromadziło mnóstwo przedstawicieli strefy biznesowej, politycznej i społecznej, wśród nich również UAB Juodeliai – jednego z mecenasów Centrum Poznawczego Sztuki Litewskiej. Cieszymy się z okazji udzielenia społeczeństwu możliwości pogłębiania wiedzy na temat historii Litwy za pośrednictwem sztuki, zbierania i przywożenia z powrotem na Litwę rozrzuconego po świecie lituanistycznego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a najważniejsze – jego udostępnienia społeczeństwu.

Wystawy w centrum będą zmieniane dwa razy do roku, a od środka października nowe muzeum zostanie otwarte również dla grup zwiedzających. Więcej informacji o muzeum na stronie tu.