Nowości

14.08.2019 /  UAB Juodeliai została oficjalnym sponsorem Muzeum MO

Prawie rok temu w Wilnie drzwi otworzyło jedno z najnowocześniejszych muzeów na Litwie – Muzeum MO – pierwsze takiego formatu prywatne muzeum sztuki wizualnej na Litwie. Budynek zaprojektowany przez Daniela Libeskinda poświęcony jest kolekcji ponad 5000 litewskich dzieł sztuki. Kolekcja gromadzona od 2008 r. składa się z 5000 dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jest to złoty fundusz sztuki litewskiej od lat 60-tych XX wieku po dziś dzień.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy Muzeum MO stało się „wydarzeniem roku” i w 2019 roku zdobyło kilka nagród. Muzeum MO stworzyło „modę”, by śmielej i częściej odwiedzać litewskie muzea, a także spopularyzowało pojęcie wysokiej jakości wypoczynku i powolnego spędzania czasu w muzeach. Celem muzeum jest „deelitaryzacja” sztuki, czyli uczynienie jej zrozumiałą i dostępną dla różnych grup społecznych.

Muzeum MO stało się wspaniałą okazją dla firmy UAB Juodeliai zajmującej się obróbką drewna, by przyczynić się do rozwoju sztuki współczesnej. Cieszymy się, że zostaliśmy oficjalnym sponsorem muzeum i że możemy przyczynić się do zainteresowania społeczeństwa sztuką.

17.07.2019 /  UAB Juodeliai – strategia tworzona przez Amerykanów na cele rozwojowe na rynku USA

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai, po pokonaniu etapu selekcji, trafiło na listę wybranych, która zapewnia świetną możliwość współpracy ze szkołą ekonomiczną na światowym poziomie – UCLA Anderson School of Management. W prestiżowym programie jednej z najsłynniejszych szkół ekonomicznych na świecie w roku ubiegłym wzięło udział 40 firm z całego świata mających na celu wkroczenie na rynek USA. Wśród nich po raz pierwszy w historii okazały się aż 4 firmy litewskie. W tegorocznym analogicznym programie udział bierze również UAB Juodeliai.

W ramach programu zespoły studentów MBA szkoły ekonomicznej, która ulokowała się na 18. miejscu rankingu 2018 r. Bloomberg Businessweek Best B-Schools na świecie, prowadzi szczegółowe badanie rynku USA obejmujące sondaż 125-150 potencjalnych klientów, ekspertów rynku, dystrybutorów oraz odwiedzenie 3-4 targów. W zależności od wyników badania opracowywane są firmom strategiczne plany zarządzania zawierające konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju biznesu na rynku USA.

Pierwsza wizyta do UCLA Anderson School of Management zaplanowana jest na lipiec bieżącego roku, na którą uda się dwóch przedstawicieli UAB Juodeliai. Po pierwszym spotkaniu w USA grupa studentów przydzielona dla firmy ma zamiar odwiedzić Litwę, w tym oddziały produkcyjne przedsiębiorstwa UAB Juodeliai, zaś wizyta końcowa planowana jest na grudzień jeszcze tego roku znowu w USA.

12.06.2019 /  UAB Juodeliai uczestniczyła w masowym biegu Biegniemy za Mariampol 2019

Święto Pieśni w Mariampolu, które odbyło się w ubiegły weekend, już po raz szósty zostało uwieńczone imprezą Biegniemy za Mariampol 2019. Co roku liczy ona coraz większą liczbę uczestników, którzy decydują się na głoszenie o mieście w sposób aktywnych obchodów dni miasta Mariampolu. W tym roku pracownicy przedsiębiorstwa obróbki drzewnej UAB Juodeliai wzięli znowu aktywny udział w masowym biegu.

Wszystkim uczestnikom biegu wręczone zostały kute medale o wyjątkowym designie z podstawowym tegorocznym hasłem miasta: Wolność ma na imię Mariampol. Duża uwaga została poświęcona również młodszym biegaczom. Każde dziecko, które pokonało odcinek 500 metrów, zostało odznaczone nie tylko medalem, lecz również podarunkami fundatorów.

UAB Juodeliai, jak i co roku, wyróżnia się jako jedna z organizacji biorących najliczniejszy udział w imprezie, w taki sposób przyczyniając się do upiększenia miasta Mariampolu (co roku zebrane środki, niewykorzystane do celów organizacji biegu, przeznaczone zostają do upiększenia miasta Mariampolu i uporządkowania placów sportowych). Na różnych dystancjach linię finiszową przecięło ponad 30 pracowników UAB Juodeliai i ich członków rodziny.

Choć w tym roku pracownicy UAB Juodeliai nie zajęli miejsc czołowych, świetnego nastroju i optymizmu im naprawdę nie brakowało. Momenty biegu w galerii zdjęć.

29.05.2019 /  UAB Juodeliai jest w drodze realizacji projektu wdrożenia systemu zarządzania LEAN

W dniu 13 kwietnia 2019 r. zespół pracowników przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dokonał istotnego kroku – w tym dniu odbyły się wstępne szkolenia Lean, które dały start dla dwuletniego projektu wdrażania systemu zarządzania Lean. W szkoleniu wzięło udział ponad 40 pracowników przedsiębiorstwa – kierownictwo ogniwa wyższego i średniego, pracownicy administracji. Na dalszych etapach projektu planowane jest zaangażowanie maksymalnej liczby pracowników zakładu produkcyjnego.

Projekt zaplanowany na dwa lata jest podzielony na etapy. Na każdym z etapów pracownicy będą zapoznawani z różnymi metodami i narzędziami Lean: 5S, Kaizen, PDCA, Praca Standaryzowana, SMED, TPM, Kanban, Hoshin Kanri i in., które znajdą zastosowanie w codziennej działalności firmy. Ponieważ domyślne stosowanie tych metod często nie zapewnia oczekiwanych wyników, niezbędne jest opracowanie systematycznej i konsekwentnej realizacji.

W toku wdrażania projektu przedsiębiorstwo UAB Juodeliai będzie współpracować z największą spółką litewską, wdrażającą metodę Lean – Lean.lt (partner Honsha), która dotychczas udzieliła skutecznego wsparcia takim firmom jak UAB Girteka Logistics, UAB Vičiūnų Grupė, UAB Vilniaus Duona i wielu innym.

Mamy nadzieję, że dzięki wdrożeniu projektu wewnątrz firmy zostanie stworzona kultura stałego doskonalenia, bazująca na niższym wykorzystaniu zasobów, eliminacji lub pomniejszeniu procesów niemających wartości dla klienta i firmy, w skutek czego zostanie stworzona wyższa wartość dla klienta, zwiększy się przewaga konkurencyjna firmy.

09.05.2019 /  Zespół UAB Juodeliai wziął udział w Narodowym Sadzeniu Lasu

W dniu 17 kwietnia bieżącego roku pracownicy przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna UAB Juodeliai wraz z członkami swoich rodzin wzięli udział w sadzeniu lasu, które odbyło się w Oddziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Kozłowej Rudzie – Narodowym Sadzeniu Lasu 2019.

Narodowe Sadzenie Lasu to święto sadzenia lasu organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Dyrekcję Lasów Państwowych już kilka lat z rzędu, uzmysławiające wspólną troskę społeczeństwa i leśników o lasy oraz zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Do inicjatywy dołączyło 25 pracowników z rodzinami. Uczestniczyli nawet najmłodsi – dzieci pracowników przedsiębiorstwa. Leśniczy A. Kazakevičius zdradził tajemnicę sadzenia drzewek oraz nadzorował cały proces sadzenia. Przygotowane zostało 1 000 sadzonek jodełek, jednak zgromadzeni pracownicy firmy zadziwili sami siebie – posadzili ogółem aż 1 700.

Na zasadzonej powierzchni lasu została umieszczona tablica pamiątkowa UAB Juodeliai, na której uwiecznił się zmęczony, lecz szczęśliwy zespół UAB Juodeliai, który przyczynił się do realizacji szlachetnego celu – odsadzenia lasu i troski o przyrodę.