Nowości

15.02.2019 /  UAB Juodeliai przygotowuje się do udziału w targach „Dubai WoodShow 2019“

Już drugi rok z rzędu przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai weźmie udział w międzynarodowych targach „Dubai WoodShow 2019“, które w tym roku odbędą się 12 – 14 marca.

Dubai WoodShow to jedna z najważniejszych międzynarodowych imprez z branży przemysłu i technologii drewna na świecie. W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 300 firm/uczestników z 55 krajów, a targi odwiedziło przeszło 12 000 gości z 95 państw. W tym roku udział w organizowanych na Bliskim Wschodzie targach ma przyciągnąć uwagę aż 100 przedsiębiorstw z branży drzewnej i ich przedstawicieli.

W tegorocznej edycji UAB Juodeliai na swym odnowionym stoisku będzie gościć klientów z ponad 20 krajów z Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Azji. Największe zainteresowanie oczekiwane jest ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Indii, Jordanii oraz Chin. Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku spółka planuje spotkania z nowymi producentami palet z państw regionu MENA (państw Środkowego Wschodu i Północnej Afryki).

Pomyślne doświadczenie firmy z 2018 roku pokazuje, że inwestowanie w międzynarodowe targi oraz spotkania na platformach biznesowych tej rangi przekłada się na wzrost rozpoznawalności, wzmacnia wizerunek firmy, jak i pozycję na rynku. Ponieważ w targach udział bierze znaczna część uczestników reprezentujących jedną dziedzinę rynku, stanowi to świetną możliwość do poszukiwań klientów, przedstawicieli i partnerów.

07.01.2019 /  Podstawowe liczby i fakty z działalności przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna UAB Juodeliai za rok 2018

  • Osiągnięty obrót – 46 mln EUR;
  • Ilość wytworzonych produktów – 229 000 m3;
  • Skutecznie przeprowadzony coroczny audyt systemu łańcucha dostaw przez Radę Zarządzania Lasami (FSC®);
  • Skutecznie przeprowadzony audyt powtórnej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007);
  • Drugi rok z rzędu Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę;
  • Wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001;
  • Dokonano eksportu ponad 90% gotowych produktów z drewna;
  • Wartość inwestycji wspierających przekroczyła 1 mln EUR.

26.11.2018 /  Przedsiębiorstwo UAB Juodeliai wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Każda organizacja, bez względu na sektor przedsiębiorstwa lub rodzaj prowadzonej działalności, dysponuje pewnymi informacjami. Dzięki odpowiedniej identyfikacji i kwalifikacji tej wartości oraz systematycznej ocenie ryzyka i zagrożeń firma może zastosować odpowiednie środki w celach zarządzania tym ryzykiem. Jednym z możliwych rozwiązań, na które zdecydowało się przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego Juodeliai, jest wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

ISO 27001 to norma międzynarodowa, ustalająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, których spełnienie przez ten system umożliwi organizacji dokonanie oceny ryzyka i wdrożenia odpowiednich środków kontroli w celu ochrony poufności, jednolitości i dostępności informacji. Istotnym zadaniem tego systemu jest ochrona informacji organizacji przed przekazaniem „do rąk niewłaściwych” lub przed nieodwracalną utratą. ISO 27001 obejmuje wszelkie aspekty wymiany informacji, poczynając od danych komputerowych i kończąc na rozmowach w miejscach publicznych, w tym ochronę ogrodzeń fizycznych i wstępną kontrolę personelu.

Audyt ISO 27001 przedsiębiorstwa UAB Juodeliai był prowadzony od września do października i odbywał się etapowo. Audyt został przeprowadzony i certyfikowany przez firmę Bureau Veritas. Przygotowania do certyfikacji wymagały pokonania długiej drogi: opracowania planu środków niezbędnych do zrealizowania, przeprowadzenia zewnętrznych badań wrażliwości, przeprowadzenia badania wrażliwości inżynierii społecznej, pouczenia pracowników w zakresie zwiększenia poziomu świadomości bezpieczeństwa informacji, wdrożenia kontroli wstępu, a zarazem dokonania oceny zgodności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W przeciągu całego okresu przygotowań usług doradczych udzielała firma VORAS Consulting, specjalizująca się w dziedzinie doradztwa z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania usługami IT oraz optymalizacji technologii informacyjnych.

Mimo że norma ISO 27001 jest bardziej rozpowszechniona między firmami z sektora IT, przykład UAB Juodeliai dodatkowo potwierdza, że ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji stanowią jedną z kwestii priorytetowych również u przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i wymagają ogromnej uwagi. Pod koniec października UAB Juodeliai wdrożyło System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, posiada możliwość stworzenia i realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, obejmującej wszystkie sposoby i aspekty komunikacji i ochrony danych. Wierzymy, że ISO 27001 pomoże w zapewnieniu jednolitości naszego przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia wszelkich możliwych okoliczności, a tym samym ochrony poufności informacji, uzyskiwanych od klientów, dostawców i kontrahentów.