Nowości

11.10.2019 /  Projekt spółki UAB Juodeliai, który rozpoczął się wiosną 2019 r. od szkoleń wprowadzających Lean, nabiera obrotów

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai, w którym tej wiosną startowały szkolenia wprowadzające LEAN, stosuje już w codziennej pracy trzy podstawowe narzędzia Lean: Asaichi, Kaizen i 5S. Narzędzia te posiadają certyfikowanych liderów – pracowników firmy, którzy dbają o realizację każdego z nich.

Chcemy z radością oznajmić, że już prawie jedna czwarta pracowników firmy wzięła udział w co najmniej jednym szkoleniu wewnętrznym Lean. Co dzień dla pracowników od najniższego do najwyższego ogniwa odbywają się zebrania Asaichi, stanowiska pracy są porządkowane i wyposażane z zastosowaniem metody 5S, pracownicy zgłaszają i realizują oferty Kaizen, za które otrzymują ocenę i zostają odznaczeni.

Każda z wymienionych metod już niesie wartość dodatnią w znaczeniu bezpieczeństwa i wydajności pracy przedsiębiorstwa, jak i w znaczeniu finansowym, w związku z tym planujemy kontynuować realizację projektu wdrażania systemu zarządzania Lean, zwiększając liczbę przeszkolonych osób, zachęcając pracowników do zaangażowania się oraz uzupełniając działalność przediębiorstwa nowymi metodami Lean.

18.09.2019 /  Dobiegł końca audyt systemów zarządzania spółki UAB Juodeliai

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai dobiegł końca audyt kontroli systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007). Audyt kontroli został przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas. Audytorzy odwiedzili biuro centralne firmy w Mariampolu oraz zakłady produkcyjne w Akmenynai, Kozłowej Rudzie i Radziwiliszkach.

Cel audytu – ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm dotyczących audytu, ocena, w jaki sposób system zarządzania pozwala na konsekwentne dążenie do osiągnięcia ustalonych przez organizację celów i polityki, ocena możliwości systemu zarządzania oraz zapewnienia zgodności organizacji z obowiązującymi wymaganiami określonymi w ustawach, regulaminach i umowach, określenie ewentualnych dziedzin doskonalenia systemu zarządzania.

Zespół audytowy przeprowadził uzasadniony pod względem zarządzania procesowego audyt, największą uwagę udzielając dla istotnych aspektów systemu zarządzania, ryzyk i celów. W wyniku audytu systemów zarządzania wyróżnione zostały następujące mocne strony systemu zarządzania z zakresu jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy: stanowisko kierownictwa, zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyjaśnienie wszystkim pracownikom ważności zrozumienia potrzeb klienta, kompetencje personelu, stałe doskonalenie systemu, identyfikacja i wykonywanie obowiązujących przepisów normatywnych, imię niezawodnej firmy na rynku. W wyniku audytu stwierdzono, że system zarządzania spółki UAB Juodeliai w zasadzie spełnia wymagania normy przedmiotowego audytu. Firma wykazała się adekwatnym ulepszeniem i udoskonaleniem systemu zarządzania.

08.09.2019 /  UAB Juodeliai ulokowała się w pierwszej dziesiątce rankingu „Liderzy sektorów 2019”

Już czwarty rok z rzędu Verslo žinios na podstawie modelu rankingów opracowanego przez analityków redakcji dokonało selekcji najmocniejszych spółek litewskich z 8 sektorów, przodujących pod względem wyników rocznych działalności.

W tym roku zostaną nominowane spółki działające w sektorach przemysłu obróbki i energetyki, handlu detalicznego i hurtowego, reklamy i opinii publicznej, budowy, technologii, finansów, transportu i HORECA (firmy świadczące usługi z zakresu zakwaterowania i wyżywienia).

Przy tworzeniu rankingu „Liderzy sektorów” firmy prowadzące działalność gospodarczą w tym samym sektorze są porównywane ze sobą. Ocena dokonywana jest z uwzględnieniem 6 czynników: zysku przed opodatkowaniem, dochodów ze sprzedaży, rocznej zmiany tych dwóch wartości, rentowności oraz średniej płacy zarobkowej. Ranking Liderzy sektorów 2019 odbywa się opierając się na danych finansowych za 2018 r. W tym roku do każdego sektora działalności wybrane zostało po dziesięć najmocniejszych spółek litewskich.

Do największego sektora przemysłu/energetyki trafiło 256 spółek, między innymi przedsiębiorstwo przeróbki drzewnej UAB Juodeliai, które zajęło pozycję w czołowej dziesiątce najmocniejszych firm z sektora przemysłu i energetyki obok trzech przedstawicielek przemysłu drzewnego i meblowego, dwóch firm prowadzących działalność w dziedzinie elektroniki oraz firm z zakresu nawozów, dystrybucji energii elektrycznej, napraw statków powietrznych i innych.

06.09.2019 /  Została wkopana symboliczna kapsuła głosząca o oficjalnym rozpoczęciu budowy nowego oddziału produkcyjnego spółki UAB Juodeliai

Wraz z wkopaniem symbolicznej kapsuły w dniu 5 września 2019 r. w Samorządzie Mariampol oficjalnie rozpoczęto budowę najszybszej na świecie linii produkcyjnej krótkich elementów do pakowania. Wydajność nowego oddziału produkcyjnego przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai ma być dwukrotnie większa w stosunku do działających obecnie trzech oddziałów produkcyjnych firmy: w Kalwarii, Kozłowej Rudzie i Radziwiliszkach.

Początek tej budowy oznacza, że udało się znaleźć skuteczne sposoby stworzenia nowych miejsc pracy na Litwie w skutek współpracy władz miejskich z prywatnym sektorem gospodarczym.

Na terenie przyszłego zakładu produkcyjnego wkopana została symboliczna kapsuła z posłaniem dla przyszłych pokoleń, podpisanym przez szanownych gości obecnych na tej uroczystości: przewodniczącego Sejmu RL Viktorasa Pranckietisa, przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony RL Dainiusa Gaižauskasa, prezydenta Samorządu Mariampol Povilasa Isodę, prezesa zarządu UAB Juodeliai Andriusa Zimnickasa oraz dyrektora UAB Juodeliai Ignasa Stasiukonisa.

W ramach rozwoju UAB Juodeliai zamierza stworzyć ok. 100 nowych miejsc pracy. Po realizacji projektu inwestycyjnego w 2020 roku firma pretenduje na drugie miejsce pod względem wielkości wśród producentów elementów palet w całej Europie.

03.09.2019 /  Coroczne winszowanie dzieciom pracowników UAB Juodeliai

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai ma piękną tradycję co roku winszować dzieciom pracowników firmy w wieku szkolnym kolejnego roku szkolnego. Jedni rozpoczęcie roku obchodzą po raz pierwszy, inni – po raz ostatni. W tym roku do szkół i na studia wyruszyło ok. 170 dzieci pracowników firmy.

Już od kilku lat Fundusz Pomocy Humanitarnej i Wsparcia Juodeliai & Co wyznacza dla dzieci pracowników firmy premie za najlepsze wyniki w nauce (dla uczniów klas 5-12). Premie za miniony rok szkolny uzyskało troje dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki i ukończyły rok szkolny ze średnią oceną na poziomie 9-9,8.

Wszystkim uczniom życzymy łatwej nauki i powodzenia w nowym roku szkolnym.