Nowości

21.09.2017 /  W UAB Juodeliai z powodzeniem przeprowadzono ponowny audyt polegający na monitorowaniu systemów jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

W dniach 30-31 sierpnia 2017 roku w spółce Juodeliai przeprowadzono zewnętrzny audyt polegający na monitorowaniu systemów zarządzania (w ramach ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001). Ponownego audytu dokonała międzynarodowa spółka certyfikacji „Bureau Veritas” – wieloletni partner przedsiębiorstwa Juodeliai.

Audytorzy, którzy złożyli wizytę w biurze głównym spółki oraz w zakładach produkcyjnych w Jūrė, Akmenynai i Radziwiliszkach, nie odnotowali żadnych odstępstw i uchybień. Dobra ocena audytorów jest zachętą do dalszego zwiększania efektywności działań, do przewidywania różnego rodzaju ryzyka w procesach przy zastosowaniu narzędzi zapobiegawczych i poszukiwań nowych możliwości poprzez wdrażanie najnowszych międzynarodowych standardów zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

14.09.2017 /  Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę

Spółka zajmująca się obróbką drewna Juodeliai znalazła się w drugiej edycji raportu Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów o 1000 przedsiębiorstw, które zainspirowały Europę. Raport zawiera listę przedsiębiorstw drobnych i średnich w Europie, które najbardziej inspirują i najdynamiczniej się rozwijają. By uzyskać możliwość znalezienia się na tej liście, spółki nie tylko miały wykazać wzrost dochodów w ciągu ostatnich trzech lat, ale też wyprzedzić konkurentów w swoim kraju.

1000 spółek odnotowało ponad 100-procentowe roczne tempo wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat, zaś dynamikę wzrostu 100 największych przedsiębiorstw oszacowano na ponad 730 procent. Nawet 20 procent spółek działających w branży produkcyjnej i inżynieryjnej, które znalazły się w raporcie, stanowią największy sektor. W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa stworzyły ponad 43 procent nowych miejsc pracy. Bezsporny jest poziom innowacyjności: na 1000 spółek przypadło niemal 8000 patentów i zarejestrowanych znaków towarowych, tj. dwukrotnie więcej niż w 2016 r.

5 września tego roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli raport został zaprezentowany publicznie. W przedsięwzięciu wziął udział dyrektor generalny spółki Juodeliai A. Zimnickas i jej dyrektor S. Bitinas.

Przedsięwzięcie poprowadził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis i dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów Xavier Rolet. W imprezie uczestniczyli również europosłowie, przedstawiciele mediów lokalnych i międzynarodowych.

Podczas prezentacji dyrektor generalny Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów mówił o niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają najprężniej rozwijające się spółki na kontynencie we wdrażaniu innowacji, tworzeniu nowych miejsc pracy i umacnianiu europejskiej gospodarki przyszłości.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że Europa potrzebuje spółek dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych, bowiem właśnie one są podstawą rozwoju gospodarki przyszłości i tworzenia miejsc pracy.

W raporcie znalazło się 5 spółek z Litwy, tymczasem spółka Juodeliai została zaproszona na imprezę jako jedyna przedstawicielka nie tylko Litwy, ale i całego regionu bałtyckiego. Cieszymy się z tego, że zostaliśmy uznani za najprężniej rozwijającą się spółkę mającą wkład w europejską gospodarkę przyszłości.

Więcej informacji o metodyce, pełną bazę danych spółek i wersję PDF publikacji można znaleźć w Internecie pod adresem www.1000companies.com

04.09.2017 /  UAB Juodeliai odwiedzili posłowie na Sejm

Dnia 4 września br. siedzibę główną spółki Juodeliai – zajmującej się obróbką drewna – mieszczącą się w Mariampolu odwiedzili posłowie na Sejm Republiki Litewskiej. Z dyrektorem generalnym spółki A. Zimnickasem spotkali się: przewodniczący Komitetu Gospodarki Sejmu Republiki Litewskiej E. Sinkevičius, członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony D. Gaižauskas, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska K. Mažeika oraz kandydat na radnego samorządu w Mariampolu Karolis Dvylys.

Cieszymy się z możliwości podjęcia przedstawicieli władz, którzy są zainteresowani działalnością spółek przemysłowych działających w Mariampolu.

01.09.2017 /  UAB Juodeliai nagrodziła dzieci pracowników z najlepszymi wynikami w nauce

Piąty rok z rzędu Fundusz Dobroczynności i Wsparcia Juodeliai & Co wręcza premie dzieciom (uczniom klas 5 – 12) z najlepszymi wynikami w nauce. Uwzględniając średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2016 – 2017 w tym roku premie wręczono ośmiu najlepszym uczniom. Średnia ocen trzech z nich wyniosła od 9 do 9,5 punktów, a średnia pięciu 9,5 – 10 punktów. Cieszy fakt, że stypendium już czwarty rok z rzędu jest przyznawane kilku tym samym uczniom.

Z okazji nowego roku szkolnego już tradycyjnie symboliczne upominki otrzymują wszystkie dzieci pracowników w wieku szkolnym. Ogółem 1 września tego roku próg szkoły przekroczyło bez mała 170 dzieci w wieku szkolnym i studentów pracowników spółki.

Z okazji nowego roku szkolnego spółka UAB Juodeliai składa życzenia wszystkim uczniom i studentom!

04.08.2017 /  UAB Juodeliai przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości wśród specjalistów sektora leśnego

Jeszcze w ubiegłym roku, w ramach współpracy trzech instytucji (Kolegium Leśnego i Inżynierii Środowiska, przedsiębiorstwa państwowego Leśnictwo Doświadczalno-Edukacyjne w Dąbrowie oraz spółki zajmującej się obróbką drewna – UAB Juodeliai) utworzono plantację demonstracyjno-edukacyjną z drzewkami bożonarodzeniowymi i roślinami dekoracyjnymi.

Pierwsze pokolenie studentów już bierze udział w procesie: zlicza realne inwestycje i zajmuje się sadzeniem nowej roślinności. Studia w kolegiach trwają trzy lata, za ten czas drzewka urosną niewiele, dlatego w kolejnym etapie, tj. po realizacji, udział weźmie już inne pokolenie studentów. Takie ukierunkowane studia przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do wychowania przyszłych specjalistów sektora leśnego oraz rozwoju przedsiębiorczości wśród nich.