Nowości

16.10.2020 /  W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai wdrożyło w roku 2018 system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymogi określone w normie ISO 27001. W dniu 8 października b. r. odbył się już drugi audyt zewnętrzny, w toku którego stwierdzono, że spółka ocenia ryzyko bezpieczeństwa informacji w sposób należyty i posiada wdrożone skuteczne środki kontroli celem ochrony poufności, ciągłości i dostępności informacji. Ponadto audyt ujawnił, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi powyższej normy.

08.10.2020 /  Działalność nowo otwieranego oddziału produkcyjnego spółki UAB Juodeliai została potwierdzona certyfikatem FSC®

Certyfikat FSC® uzyskany przez przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai obejmuje również działalność nowego oddziału produkcyjnego w Mariampolu.

W dniu 29 września b. r. odbył się audyt dotyczący zmiany zakresu certyfikacji łańcucha pochodzenia produktu FSC, w toku którego stwierdzono, że pracownicy oddziału produkcyjnego UAB Juodeliai w Mariampolu spełniają w sposób należyty wszystkie wymogi norm Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3), Pozyskiwania Drewna Kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) oraz Korzystania ze Znaków Towarowych (FSC-STD-50-001 V2-0).

Audyt nie ujawnił żadnych niezgodności, przekonano się, że wymogi powyższych norm pracownikom są znane, i potwierdzono, że produkcja nowo otwartej jednostki produkcyjnej spełni wymagania FSC® łańcucha produkcyjnego.

14.09.2020 /  Wirtualne targi Dubai WoodShow 2020

Wszyscy usiłujemy dostosować się do nowych zmian w świecie. Nie stanowiły wyjątku też targi Dubai WoodShow 2020, które miały odbyć się w marcu bieżącego roku. Po niejednokrotnym przenoszeniu terminu targów ze względu na COVID-19 organizatorzy postanowili sięgnąć po technologie i zorganizować targi w rzeczywistości wirtualnej. Były to pierwsze targi na świecie, które odbyły się stacjonarnie.

Jak na targach fizycznych, tak i wirtualnych, każdy uczestnik posiadał własne stoiska, a zwiedzający mieli możliwość nie tylko odwiedzić istniejących i potencjalnych dostawców, lecz również wziąć udział w konferencjach. Bez względu na zupełnie nowy typ targów, których skuteczność jest niezwykle trudno zmierzyć, stoisko wirtualne przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai odwiedziło ponad 400 zwiedzających.

Wirtualny format targów umożliwił zarówno bezpieczne relacje z klientami, jak i stworzył możliwość ożywić gospodarkę i zapoznać się z potencjalnymi klientami z całego świata. W ramach tych specjalistycznych targów Dubai WoodShow prowadzona była kampania marketingowa na szeroką skalę, która objęła ponad 70 potencjalnych krajów i była przeznaczona głównie dla liderów biznesu oraz profesjonalistów.

Kolejne targi Dubai WoodShow 2021 planowane są na 8-10 marca następnego roku, będą one połączeniem targów fizycznych z wirtualnymi, uczestnicy będą mieli możliwość wziąć udział jak fizycznie, tak i zdalnie (dotyczy przede wszystkim krajów, z których podróże nie będą jeszcze bezpieczne). Organizatorzy targów usiłują stworzyć odpowiednie platformy do bezpiecznej realizacji biznesu oraz dostaw na rzecz partnerów wartości dodanej i uczestników.

01.09.2020 /  Dzieciom pracowników spółki UAB Juodeliai wręczane są nagrody za dobre osiągnięcia w nauce

Jak i co roku, w dniu 1 września przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai spieszy złożyć dzieciom pracowników firmy w wieku szkolnym życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Fundacja wsparcia charytatywnego Juodeliai & Co każdego roku wręcza dzieciom pracowników firmy premie za najlepsze wyniki w nauce (uczniom klas 5-12). W tym roku naprawdę mamy powód do dumy i zapraszamy do rozdzielenia z nami radości z powodu świetnych wyników: czworo dzieci zakończyło rok szkolny ze średnią oceną 9–9,49 i nawet pięcioro dzieci – ze średnią 9,5-10.

W tym roku razem otrzymało nagrody więcej niż 170 dzieci pracowników firmy. Życzymy wszystkim łatwego, wydajnego roku szkolnego i mamy nadzieję, że w następnym roku liczba uczniów z najlepszymi wynikami będzie dwukrotnie większa.

14.08.2020 /  Zebranie sprawozdawcze UAB Juodeliai

W tym roku nieco później niż zwykle odbyło się zebranie sprawozdawcze zakładu obróbki drewna UAB Juodeliai, przeznaczone dla pracowników administracji. Po przedstawieniu sprawozdania rocznego przez dyrektora generalnego odbyły się aktywności integracyjne, podczas których pracownicy zakładu mogli na polu golfowym sprawdzić swoją wytrzymałość, cierpliwość i celność, a także wykazać się swoją kreatywnością na wykładzie i zajęciach praktycznych z fotografii, po których mogli cieszyć się wspaniałymi zdjęciami, obecnie zdobiącymi biuro administracji w Mariampolu. Pracownicy UAB Juodeliai po raz kolejny pokazali jaką niezwyciężoną siłą jest drużyna, która wytrwale dąży do wyznaczonych sobie celów.