Dział Sprzedaży

Rima Rimkute

Szef sprzedaży
Rima Rimkutė vCard
Tel. kom.: (+370) 612 70755
P. el.: r.rimkute@juodeliai.lt
Skype: Juodeliai.Pardavimai
Języki: LT, EN, RU

Donatas Rimkus

Starszy specjalista ds.
zarządzania sprzedażą

Donatas Rimkus vCard
Tel. kom.: (+370) 620 35894
P. el.: d.rimkus@juodeliai.lt
Skype: donatas_juodeliai
Języki: LT, EN, RU

Aistė Karpavičiūtė

Manager ds. sprzedaży
Aistė Karpavičiūtė vCard
Tel. kom.: (+370) 687 86783
P. el.: a.karpaviciute@juodeliai.lt
Skype: aiste_juodeliai
Języki: LT, EN, IT, RU

Gintarė Rainienė

Manager ds. sprzedaży
Gintarė Rainienė vCard
Tel. kom.: (+370) 698 53405
P. el.: g.rainiene@juodeliai.lt
Skype: gintarerainiene
Języki: LT, EN, RU

Julija Vidžiūnaitė

Manager ds. sprzedaży
Julija Vidžiūnaitė vCard
Tel. kom.: (+370) 694 57410
P. el.: j.vidziunaite@juodeliai.lt
Skype: j.vidziunaite
Języki: LT, EN, IT