Naujienos

2019-01-07 /  Medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ 2018 metų svarbiausi skaičiai ir faktai

  • Pasiekta 46 mln. EUR apyvarta;
  • Pagaminta  229 000 m3 produkcijos;
  • Sėkmingai atliktas Miškų valdymo tarybos (FSC®) gamybos grandies sistemos kasmetinis auditas;
  • Sėkmingai atliktas integruotos vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007);
  • Antrus metus iš eilės Londono vertybinių popierių biržos grupė pripažino UAB „Juodeliai“ viena iš 1 000 įmonių, kurios įkvepia Europą;
  • Įdiegta informacijos saugumo vadybos sistemą – ISO 27001;
  • Eksportuota daugiau kaip 90 % pagamintos medienos produkcijos;
  • Į palaikomąsias investicijas buvo investuota daugiau kaip 1 mln. EUR.

2018-11-26 /  UAB „Juodeliai“ įsidiegė informacijos saugumo vadybos sistemą

Bet kuri organizacija, nepriklausomai nuo verslo sektoriaus ar veiklos, disponuoja tam tikra informacija. Teisingai identifikuodama ir klasifikuodama šį turtą, sistemingai vertindama riziką ir grėsmes, įmonė gali pasirinkti tinkamas priemones šioms rizikoms valdyti. Vienas iš galimų sprendimų, kurį ir pasirinko medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“, tai informacijos saugumo ir vadybos sistemos įdiegimas bei sertifikavimas (ISVS).

ISO 27001 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugumo vadybos sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į „blogas rankas“ ar nebūtų negrįžtamai prarasta. ISO 27001 apima visus informacijos apsikeitimo aspektus: nuo kompiuterių duomenų iki pokalbių viešose vietose, įskaitant fizinių aptvarų apsaugą ir pirminį personalo patikrinimą.

UAB „Juodeliai“ ISO 27001 auditas vyko keliais etapais rugsėjo – spalio mėnesiais. Auditą atliko ir sertifikavo įmonė „Bureau Veritas“. Besiruošiant sertifikavimui buvo nueitas ilgas kelias: sudėliotas reikalingų įgyvendinti priemonių planas, atlikti išoriniai pažeidžiamumo testavimai, atliktas socialinės inžinerijos pažeidžiamumo testavimas, darbuotojų mokymai tam, kad keltų sąmoningumo lygį informacijos saugos srityje, įdiegta įeigos kontrolė, tuo pačiu atliktas Bendrojo asmens duomenų reglamento atitikties vertinimas. Viso pasiruošimo metu konsultavo konsultacijų bendrovė „VORAS Consulting“, teikianti informacijos saugos, rizikos valdymo, IT paslaugų valdymo bei informacinių technologijų optimizavimo konsultacines paslaugas.

Nepaisant to, kad ISO 27001 standartas labiau populiarus tarp IT sektoriaus įmonių, UAB „Juodeliai“ pavyzdys tik įrodo, kad ir gamybos sektoriaus įmonėms asmens duomenų bei informacijos apsauga yra vienas iš prioritetinių klausimų, kuriam skiriamas didžiulis dėmesys. Nuo spalio mėnesio pabaigos UAB „Juodeliai“ įsidiegusi informacijos saugumo vadybos sistemą, turi galimybę sukurti ir įgyvendinti informacijos saugumo politiką, kuri apima visus komunikacijos ir duomenų saugojimo būdus bei aspektus. Tikime, kad ISO 27001 padės užtikrinti mūsų verslo tęstinumą, susiklosčius beveik visoms įmanomoms aplinkybėms, o tuo pačiu ir apsaugoti iš klientų, tiekėjų bei partnerių gaunamos informacijos konfidencialumą.

2018-10-05 /  UAB „Juodeliai“ viena iš svarbiausių investavimo krypčių – darbuotojai

Tęsiant prieš kelis metus pradėtas tradicijas, medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ kolektyvas, tik prasidėjus rudeniui palydi vasarą, dalyvaudami komandos formavimo ir stiprinimo užsiėmimuose. Šiais metais išbandyti jėgas, atskleisti ir parodyti kolektyvui jo stiprybes ir bendrystę siekiant tikslo, teko pelkėse.

Pereiti Trakų rajone išsidriekusias keturių kilometrų ilgio pelkes tapo ne menku išbandymu kiekvienam dalyviui, tačiau Juodelių kolektyvui neįveikiamų iššūkių nėra, tad visi grįžo pilni energijos ir gerų įspūdžių.

Užsiėmimai buvo orientuoti į bendravimo atstumo mažinimą tarp naujų ir patyrusių darbuotojų, bendradarbiavimo bei sinergijos tarp skirtingų nuomonių skatinimą, bendrų sprendimų ieškojimą bei mokėjimą džiaugtis individualiais ir bendrais rezultatais.

Tikime, kad vienas iš svarbiausių tikslų – suburti ir motyvuoti komandą bendro tikslo siekimui – pasiektas. UAB „Juodeliai“ ir ateityje ketina aktyviai investuoti į darbuotojus: į jų tobulėjimą, bendravimą ir motyvaciją kryptingai siekti bendrų tikslų ir būti tvirta komanda.