Naujienos

2010-07-07 /  Žaliavos kainų kilimo įtaka medienos produkcijos kainų kilimui

Paaiškėjus apvaliosios medienos II – ojo 2010 m. pusmečio pardavimų kainoms, medienos perdirbėjai suskubo peržiūrėti ir koreguoti medienos produkcijos kainas. Tai įtakojo visų Lietuvoje gaminamų medienos gaminių kainų kilimą, įskaitant medinių padėklų ir padėklų ruošinių gamintojų sektoriaus produkciją. Pavyzdžiui, padėklų elementų žaliavos kaina pabrango apie 25% lyginant su I-ojo šių metų pusmečio kainomis.

UAB „Juodeliai“ direktoriaus A. Zimnicko teigimu, šis žaliavos kainų kilimas stipriai įtakojo įmonės produkcijos realizaciją užsienio bei vietinėse rinkose. Norėdami nepatirti nuostolių dėl žaliavos pabrangimo, medinių padėklų ruošinių gamintojai privalėjo atitinkamai pakelti ir produkcijos kainas. Tačiau ne visi medinių padėklų gamintojai sutiko padidinti kainas, kurios kompensuotų didelį žaliavos pabrangimą, o dalis jų sutiko tai padaryti per 2-3 artimiausius mėnesius palaipsniui branginant padėklų ruošinių kainą kas mėnesį. Daugelis pirkėjų motyvavo tuo, kad kainos medinių padėklų realizavimo rinkoje jau kuris laikas yra nusistovėjusios, o artimiausias medinių padėklų kainų pasikeitimas numatomas rudenį.

2010-06-08 /  Užfiksuotas žymus antrojo pusmečio medienos pardavimų kainų augimas

Šių metų gegužės 18 d. Lietuvos miškų urėdijose įvyko antrojo pusmečio pardavimo pagal ilgalaikes sutartis ir pusmetinio medienos pardavimo konkursai. Buvo siūlomi pjautinieji stambūs ir vidutinio stambumo rąstai – 252 800 m3, smulkūs pjautinieji rąstai – 153 000 m3, popiermedžiai – 139 600 m3, plokščių mediena – 90 300 m3, malkos – 88 100 m3 ir kitos kirtimo atliekos (dalis jų naudojama biokurui). Remiantis skelbiamų rezultatų duomenimis, siūlomus medienos kiekius konkursuose laimėjo įmonės, pasiūliusios didžiausias medienos kainas.

Šalyje augantis medienos poreikis didina medienos stygių ir kelia kainas. Atsižvelgiant į paskelbtus medienos konkursų rezultatus, medienos kainos palyginus su šių metų pirmuoju pusmečiu pastebimai išaugo, t.y. smulkiųjų pjautinųjų rąstų kaina pakilo daugiau negu 25 % (pastarieji yra naudojami padėklų ruošinių gamyboje), popiermedžių – daugiau nei 38 %, plokščių medienos – daugiau nei 30 %.

Medienos perdirbimo įmonės nerimauja, jog iškilusios žaliavos kainos gali sumažinti jų gaminamos medienos produkcijos konkurencingumą užsienio šalyse.

2010-05-20 /  UAB „Juodeliai“ veiklą sertifikavo Miškų valdymo taryba (FSC®)

UAB „Juodeliai“ veikla buvo sertifikuota pagal du Miškų valdymo tarybos (toliau FSC®) standartus. Įmonės gauti FSC® sertifikatai patvirtina medieną perdirbančių įmonių produkcijos kilmę.

Pagal naujausią tarptautinių FSC® duomenų bazių informaciją, šiuo metu Lietuvoje jau yra daugiau kaip 100 įmonių, turinčių FSC® sertifikatą (iš jų – 42 miškų urėdijos). Šių metų gegužės 4 d. Lietuvoje FSC® organizacijai atstovaujanti įmonė UAB „NEPCon LT“ sėkmingai sertifikavo medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ gamybos grandinę bei gaminamą produkciją (pvz., padėklų ruošinius bei euro padėklus) pagal FSC® standarto reikalavimus (įmonės sertifikato kodas – SW-COC-004863).

Įmonė buvo sertifikuota remiantis dviem standartais: FSC-STD-40-004 bei FSC-STD-40-005. Pastarasis reiškia, jog UAB „Juodeliai“ gali pirkti žaliavą ir iš neturinčių FSC® sertifikato žialiavos tiekėjų. Daugiau informacijos apie UAB „Juodeliai“ FSC® sertifikato galiojimo laiką bei sertifikuotų produktų rūšis galima rasti adresu: http://info.fsc.org/.

2010-05-13 /  Didėja lentpjūvių antrinių produktų paklausa

Didėjantis atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimas atveria naujas galimybes ne tik biokuro plantacijų augintojams ar miškų savininkams, bet ir medienos perdirbimo įmonėms – lentpjūvėms.

Šiuo metu UAB „Juodeliai“ per mėnesį pagamina ir sėkmingai realizuoja daugiau nei 5000 m3 antrinių produktų. Apie 40 % jų sudaro pjuvenos (apie 30% visų pjuvenų kiekio sudaro spygliuočių medžių pjuvenos, likusią dalį – lapuočių), o 60 % – medžio skiedra (techninė skiedra). UAB „Juodeliai“ lentpjūvių produkcija buvo gerai įvertinta ne tik Lietuvos, bet ir užsienio medienos produkcijos pirkėjų, kurie medieną naudoja kaip pagrindinę žaliavą savų produktų gamybai.

Per paskutinį dešimtmetį nuomonė apie tai, kad medienos perdirbimo įmonėse gaunami antriniai produktai (pjuvenos, atraižos ar medžio skiedra) yra tik menkavertės atliekos, smarkai pasikeitė. Šiuo metu daugelis šalies lentpjūvių atstovų gali tik patvirtinti, jog antriniai produktai (techninė medžio skiedra, pjuvenos), gaunami gamybinio proceso metu, yra taip pat sėkmingai realizuojami kaip ir pagrindiniai produktai (padėklų ruošiniai, padėklai ir kt.), o kartais net ir sėkmingiau.

2010-04-29 /  Intensyviai vyksta apvaliosios medienos pardavimų konkursai šalių susitarimu

Šiuo metu ypač suaktyvėję apvaliosios medienos pardavimų konkursai šalių susitarimu. Medienos ištekliai šalyje pakankami. Tai turi įtakos rezultatyviam miškų ūkio ir medienos pramonės sektorių bendradarbiavimui, kuris pagrįstas rinkos principais bei konkurencingumu.

Medienos perdirbimo įmonės, norinčios įsigyti žaliavos, privalo dalyvauti konkursuose, kurie vyksta skirtingose miškų urėdijose dažnai tą pačią dieną ir tuo pačiu metu. Tai atima nemažai laiko ir sąnaudų. Konkursuose šalių susitarimu sunku numatyti, kokius žaliavos kiekius pasiūlys miškų urėdijos. Dėl tokio nepastovaus medienos pardavimo medienos perdirbimo įmonės nepasiekia laukiamų rezultatų, nes nežinant medienos kiekių darosi sudėtingiau planuoti gamybą.

UAB “Juodeliai” generalinio direktoriaus Juozupo Zimnicko teigimu, tik ilgailaikės ir pusmetinės medienos pirkimo sutartys ir pirkėjams, ir pardavėjams suteikia daugiau garantijų, kad bus įvykdyti abipusiai įsipareigojimai, ir užtikrina nuolatinį žaliavos tiekimą gamybai.