Naujienos

2011-07-08 /  Susitikimas su LR Aplinkos ministru dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos

Šių metų liepos 4 d., Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas (UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius) dalyvavo pasitarime pas Aplinkos ministrą G. Kazlauską. Pasitarimo tema –prekyba apvaliąja mediena tvarka (aukcionai). Taip pat kalbėta ir kitomis svarbiomis temomis.

Reikia pasidžiaugti, kad ministras (kol kas žodžiu) palaiko asociacijos direktoriaus siūlymą – dabar galiojančią prekybos apvaliąja mediena tvarką su nedideliais patobulinimais perkelti į elektroninę erdvę, nerengiant numatytų aukcionų.

Gaila, kad šios pozicijos nepalaiko taip pat pasitarime dalyvavusi asociacija „Lietuvos mediena“, kuri aiškiai gina stambiųjų įmonių ir biokuro gamintojų interesus.

Aplinkos ministrui J. Zimnickas išdėstė mintis ir apie alternatyviąją energetiką – šiaudus bei energetinius augalus (karklus), kurie galėtų efektyviai pakeisti biokurą ir taip nuo sukūrenimo apsaugoti pjovimui tinkamą medieną. Ministras šiai minčiai pritarė ir pažadėjo, kaip galėdamas padėti įgyvendinti minėtą alternatyviosios energetikos idėją.

Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos mus palaiko ir Generalinė miškų urėdija, kuri išsiuntė raštą Aplinkos ministerijai, siūlydama palaikyti dabar galiojančią tvarką, perkeliant ją į elektroninę erdvę.

2011-06-21 /  Konkursas „Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje 2011“

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (DBHK) siekdami skatinti Vokietijos ir Lietuvos ekonominių santykių plėtrą bei motyvuoti Lietuvos įmones bendradarbiauti su partneriais Vokietijoje, jau šeštą kartą skelbė konkursą „Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje 2011“. Konkurso tikslas buvo pagerbti smulkią ar vidutinę Lietuvos įmonę, kuri prisidėjo prie Vokietijos ir Lietuvos verslo ryšių stiprinimo ir savo ūkinę veiklą Lietuvoje vykdo atsakingai. Šiais metais prizine nominacija paskelbta „Atsakomybė už ateitį“. Atrenkant pretendentus buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus:

  • Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą įmonės veikloje;
  • Efektyvų energijos naudojimą gamyboje, darnios gamybos inovacijų diegimą;
  • Atsakomybę už gamtos apsaugą, aplinkosauginį sąmoningumą;
  • Socialinę ir/arba kultūrinę įmonės veiklą Lietuvoje, visuomeninę atsakomybę;
  • Personalo kvalifikacijos kėlimą;
  • Dalyvavimą bedarbių užimtumo programose; vyresnio amžiaus darbuotojų, žmonių su negalia,
  • jaunųjų specialistų įdarbinimą bei skatinimą;
  • Inovatyvių, darnaus vystymosi nuostatas atitinkančių produktų kūrimą bei paslaugų teikimą;
  • Bendradarbiavimo su Vokietija stiprinimą, pvz. eksporto į Vokietiją, lyginant su praėjusiais metais, augimą;
  • Kitus ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Vokietijos verslo ryšius.

UAB „Juodeliai“ taip pat dalyvavo šiame konkurse. Įmonė gavo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje padėką už sėkmingą dalyvavimą konkurse.

2011-06-13 /  LIGNA HANNOVER 2011 – pasaulinė miškų ūkio ir medienos pramonės paroda

2011 m. gegužės 30 – birželio 3 dienomis Hanoveryje (Vokietija) vyko pasaulinė miškų ūkio bei technikos, medienos pramonės ir žaliavų, medžio amatų paroda „LIGNA HANNOVER 2011“. Ji rengiama kas 2 metus Hanoverio parodų centre.

Parodoje buvo pristatoma: miškų ūkio technika, pramoninės medžio apdirbimo mašinos, gamybos įranga bei mašinos lentpjūvėms, medienos atliekų perdirbimas ir energijos gavyba, įranga ir priedai medienos žaliavų, faneros bei lukšto gamybai, įrankiai ir priedai medžio darbams, techninis medžio pritaikymas ir panaudojimo galimybės, gamybos mašinos baldų pramonei, automatizavimo technika, interjero apdaila, renovacija, medienos vartojimas energijos gamybai, asociacijos, mokymo įstaigos, institutai, speciali spauda, leidyklos, informacija, specialios prezentacijos, forumai ir kt. Šiais metais parodoje lankėsi daugiau nei 90 000 lankytojų, kurie buvo iš daugiau nei 90 šalių.

Į „LIGNA HANNOVER 2011“ vyko ir UAB „Juodeliai“ direktoriai Juozupas bei Andrius Zimnickai. Kelionės tikslas buvo susipažinti su rinkos naujovėmis, susitikti su esamais partneriais bei užmegzti naujų ryšių, apžvelgti naujausias padėklų ruošinių gamybos technologijas. Po parodos Andrius Zimnickas teigia, kad jaučiamas pagyvėjimas medienos pramonėje, tačiau visi jį vertina atsargiai. Vis dar pasigirsta kalbų, kad galime sulaukti ir antrosios ekonominio nuosmukio bangos.

2011-05-24 /  Labdaros ir paramos fondas „Juodeliai & Co”

2010 metais buvo įkurtas labdaros ir paramos fondas „Juodeliai & Co”, kuriam vadovauja pirmininkas Andrius Zimnickas. Nors fondas veikia dar gana trumpą laiką, bet jau gali pasidžiaugti savo nuveiktų darbų gausa ir įvairove. „Juodeliai & Co” remia ir skatina tobulėti jaunuosius Marijampolės krepšininkus, tačiau neaplenkia ir kitų sporto šakų. Taip pat labdaros ir paramos fondo lėšos skiriamos vaikų namų vaikams, žaliųjų judėjimui, kaimo bendruomenėms ir kt. Fondo įkūrėjai mano, kad atėjo laikas investuoti į patvaresnę edukaciją: žinias ir dvasines vertybes. Fondo veikla neapsiriboja viena veiklos sritimi, stengiamasi atkreipti dėmėsį į tuos, kuriems tikrai reikalinga pagalba ir parama. Labdaros ir paramos fondas „Juodeliai & Co” tęs savo veiklą ir toliau, ir sieks įgyvendinti naujus bei jau tradiciniais tapusius projektus.

2011-05-06 /  Susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku

Š.m. balandžio 29 d. medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas (UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius) lankėsi pas LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių. Susitikimo priežastis – medienos perdirbėjų rūpestis dėl savo verslo ateities. J. Zimnickas Vyriausybės vadovui išsakė nerimą visiems medienos perdirbėjams keliančias mintis apie planus smarkiai didinti biokurą naudojančių šildymo katilinių pajėgumus, kurioms, neskaitant medienos atliekų, reikės vis daugiau geros medienos, perdirbamos medienos perdirbimo įmonėse. Direktorius atskleidė situaciją, kuri jau įvyko Lenkijoje bei paprašė atkreipti dėmesį į atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo trūkumus: miško, kaip ekosistemos, apsaugos priemonių nebuvimą bei būtiną medienos, skirtos perdirbimui, atskyrimą nuo biomasės, taip didinant galimybę šalyje plėtoti ir alternatyviųjų augalų energetiką.

J. Zimnickas įteikė LR Ministrui Pirmininkui prašymą sudaryti darbo grupę iš visų suinteresuotų grupių atstovų bei mokslininkų, kurie ištirtų ir įvertintų esamą situaciją bei pateiktų konkrečius galimo surinkti ir tikėtino suvartoti biokuro skaičiavimus ir ateities perspektyvas. Šie rodikliai pagal atskiras biokuro rūšis turėtų atsispindėti Vyriausybės rengiamoje Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programoje.