Naujienos

2016-09-28 /  UAB „Juodeliai“ tapo Žinių ekonomikos forumo asociacijos nare

Nuo šių metų rugsėjo 20 d. medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ tapo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ nare. „Žinių ekonomikos forumas“ – jau penkiolika metų veikianti ekspertinė nevyriausybinė organizacija, siekianti kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę. Pagrindinės veiklos kryptys: pažangus ir inovatyvus verslas, mokymasis visą gyvenimą bei atviras ir žiniomis grįstas valstybės valdymas. Asociacija vienija daugiau kaip 50 skirtingų sektorių – verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės – atstovų.

UAB „Juodeliai“ forumo narių dėmesį patraukė dar praėjusiais metais, dalyvaudama Žinių ekonomikos įmonės apdovanojimuose, kur pateko į finalinį atrankos etapą tarp trijų geriausių tradicinės pramonės įmonių (diegia inovacijas savo veikloje). Taip pat dėmesį įmonė atkreipė su iniciatyvomis švietimo srityje. Viena iš tokių iniciatyvų – dalyvavimas Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinės – mokomosios plantacijos įkūrimo projekte.

Džiaugiamės prisijungę prie savo srities lyderių komandos, kurių balsas yra pripažįstamas bei vertinamas priimant valstybės mastu reikšmingus sprendimus.

2016-09-19 /  UAB „Juodeliai“ sėkmingai pratęstas integruotos vadybos sistemos sertifikavimas

2016 metų rugsėjo 5 d. buvo atliktas medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ integruotos vadybos sistemos kasmetinis priežiūros auditas. Audito tikslas – įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) standartų reikalavimams bei nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Priežiūros auditą atliko UAB „Juodeliai“ ilgametė partnerė, tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas“. Auditoriai apsilankę įmonės centriniame biure, Jūrės bei Radviliškio gamybiniuose padaliniuose neatitikčių nenustatė.

Audito metu įmonėje išskirtos šios stipriosios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pusės: vadovybės požiūris, klientų poreikių svarbos supratimo išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija bei nuolatinis sistemos tobulinimas.

Teigiami auditorių vertinimai įmonę skatina ir toliau analizuoti klientų poreikius ir lūkesčius, efektyvinti verslo procesus, nustatyti procesų rizikas bei galimybes, diegiant naujausius tarptautiniu mastu pripažintus kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sistemų standartus ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.

2016-09-01 /  UAB „Juodeliai“ tradiciškai sveikina darbuotojų vaikus rugsėjo 1 – osios proga

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ turi gražią tradiciją – naujųjų mokslo metų pradžios proga pasveikinti visus mokyklinio amžiaus įmonės darbuotojų vaikus simbolinėmis dovanomis, o geriausiai besimokančius apdovanoti ir piniginėmis premijomis.

Šiais metais rugsėjo 1 – ąją į mokyklą išėjo per 150 mokyklinio amžiaus įmonės darbuotojų vaikų. Kad mokslai prasidėtų prasmingai, vaikams pagal jų amžių (priešmokyklinukai, mokiniai, studentai) įteiktos knygos. Nepamiršome pasirūpinti ir jų saugumu – tiek mažiausi, tiek didžiausi prie kuprinės prisisegs po atšvaitą.

Jau trečius metus iš eilės Labdaros ir paramos fondas Juodeliai & Co geriausiai besimokantiems 5-12 klasių vaikams įteikia premijas. Atsižvelgiant į 2015 – 2016 m. pažymių vidurkį šiemet premijos buvo skirtos trims patiems geriausiems moksleiviams, kurių vidurkis buvo didesnis nei 9 balai.

UAB „Juodeliai“ sveikina visus moksleivius ir studentus naujųjų mokslo metų pradžios proga ir linki aukščiausių pasiekimų ateinančiais mokslo metais!

2016-08-12 /  UAB „Juodeliai“ prisideda prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo

Šių metų liepos 26 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko atranka į tikslinio finansavimo studijų vietas. Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį.

Skiriant šio tipo finansavimą, sudaroma ne tik standartinė studijų sutartis tarp studento ir aukštosios mokyklos, bet susitarimas įforminamas ir trišale sutartimi tarp studento, darbdavio, įsipareigojančio įdarbinti studentą po studijų mažiausiai trejiems metams, ir universiteto, garantuojančio suteikti tinkamą išsilavinimą. Aleksandro Stulginskio universitetui skirtos 98 vietos, iš kurių 6 tikslinių studijų vietos – Medienos mokslo ir prekybos specializacijai.

Prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo prisidėjo ir medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“. Įmonės atstovas dalyvavo studentų motyvaciniame pokalbyje, po kurio ir buvo priimtas galutinis sprendimas dėl sutarties pasirašymo, kuria UAB „Juodeliai“ įsipareigojo ne tik finansuoti pasirinkto studento 20 proc. studijų kainos (likusią 80 proc. studijų kainos dalį finansuoja valstybė), bet ir pasibaigus studijoms, studentą įdarbinti įmonėje. Dalyvaudama tokio pobūdžio projekte, įmonė turi puikias galimybes prisidėti prie reikalingo specialisto parengimo.

2016-07-15 /  UAB „Juodeliai“ dalyvauja Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinės – mokomosios plantacijos įkūrimo projekte

Pirmą kartą Lietuvoje, bendradarbiaujant trims institucijoms: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai, VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai bei medienos perdirbimo įmonei UAB „Juodeliai“, bus įkurta Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinė – mokomoji plantacija.

Pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, susitarančios šalys patvirtina bendrą nuostatą bendradarbiauti Kalėdinių medelių verslo srityje, gilinti studentų žinias, dalintis turima patirtimi, esant galimybei, įgyvendinti ar padėti įgyvendinti bendrus projektus, taip formuojant ir stiprinant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų verslumo įgūdžius.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentams darbas tokioje plantacijoje jau bus ne naujiena. Kiekvienais metais dalis studentų vyksta dirbti ir atlikti mokomąją praktiką į Danijos Kalėdinių medelių plantaciją. Šis projektas leis kolegijos studentams tokio pobūdžio praktikas atlikti gimtajame krašte bei susipažinti su Kalėdinių medelių verslo organizavimu, integruojant ekonomikos, verslo organizavimo bei finansų disciplinas.

UAB „Juodeliai“ didžiuojasi, galėdama prisidėti prie ateities specialistų auginimo miškininkystės sektoriuje bei jų verslumo skatinimo ir džiaugiasi galimybe dalyvauti unikaliame verslo bei akademinės bendruomenės bendradarbiavimo projekte.