Naujienos

2016-08-12 /  UAB „Juodeliai“ prisideda prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo

Šių metų liepos 26 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko atranka į tikslinio finansavimo studijų vietas. Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį.

Skiriant šio tipo finansavimą, sudaroma ne tik standartinė studijų sutartis tarp studento ir aukštosios mokyklos, bet susitarimas įforminamas ir trišale sutartimi tarp studento, darbdavio, įsipareigojančio įdarbinti studentą po studijų mažiausiai trejiems metams, ir universiteto, garantuojančio suteikti tinkamą išsilavinimą. Aleksandro Stulginskio universitetui skirtos 98 vietos, iš kurių 6 tikslinių studijų vietos – Medienos mokslo ir prekybos specializacijai.

Prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo prisidėjo ir medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“. Įmonės atstovas dalyvavo studentų motyvaciniame pokalbyje, po kurio ir buvo priimtas galutinis sprendimas dėl sutarties pasirašymo, kuria UAB „Juodeliai“ įsipareigojo ne tik finansuoti pasirinkto studento 20 proc. studijų kainos (likusią 80 proc. studijų kainos dalį finansuoja valstybė), bet ir pasibaigus studijoms, studentą įdarbinti įmonėje. Dalyvaudama tokio pobūdžio projekte, įmonė turi puikias galimybes prisidėti prie reikalingo specialisto parengimo.

2016-07-15 /  UAB „Juodeliai“ dalyvauja Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinės – mokomosios plantacijos įkūrimo projekte

Pirmą kartą Lietuvoje, bendradarbiaujant trims institucijoms: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai, VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai bei medienos perdirbimo įmonei UAB „Juodeliai“, bus įkurta Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinė – mokomoji plantacija.

Pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, susitarančios šalys patvirtina bendrą nuostatą bendradarbiauti Kalėdinių medelių verslo srityje, gilinti studentų žinias, dalintis turima patirtimi, esant galimybei, įgyvendinti ar padėti įgyvendinti bendrus projektus, taip formuojant ir stiprinant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų verslumo įgūdžius.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentams darbas tokioje plantacijoje jau bus ne naujiena. Kiekvienais metais dalis studentų vyksta dirbti ir atlikti mokomąją praktiką į Danijos Kalėdinių medelių plantaciją. Šis projektas leis kolegijos studentams tokio pobūdžio praktikas atlikti gimtajame krašte bei susipažinti su Kalėdinių medelių verslo organizavimu, integruojant ekonomikos, verslo organizavimo bei finansų disciplinas.

UAB „Juodeliai“ didžiuojasi, galėdama prisidėti prie ateities specialistų auginimo miškininkystės sektoriuje bei jų verslumo skatinimo ir džiaugiasi galimybe dalyvauti unikaliame verslo bei akademinės bendruomenės bendradarbiavimo projekte.

2016-07-15 /  UAB „Juodeliai“ pradėjo bendradarbiavimą su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“, suprasdama mokslo, lavinimo bei švietimo svarbą jauno žmogaus gyvenime, taip pat siekdama augintis ateities darbuotojų kartą, tarpininkaujant Labdaros ir paramos fondui „Juodeliai & Co“, nuolat ieško partnerių akademinėje bendruomenėje.

Šių metų pradžioje įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, kurios pagrindinis tikslas skatinti studentus siekti puikių mokslo rezultatų, dalyvauti įvairioje praktinėje veikloje, moksliniuose tyrimuose, kurti ir įgyvendinti bendrus tyrimų projektus bei programas, organizuoti mokslines konferencijas, seminarus.

Įgyvendinant susitarimus, šių metų birželio 28 d., diplomų įteikimo šventės metu, vienam iš Medienos apdirbimo specializacijos studentų, geriausiai parašiusiam baigiamąjį darbą, UAB „Juodeliai“ skyrė vienkartinę stipendiją. Šių metų laida buvo pirmoji, atsiėmusi šios specializacijos diplomus, nes programa akredituota tik prieš trejus metus.

Miško ūkio studijų programos Medienos apdirbimo specializacija apima pirminio medienos apdirbimo technologijas, hidroterminį apdorojimą ir apsaugą, medienos inžinerinių produktų gamybos technologijas, baldų projektavimą bei gamybą. Ši specializacija įmonei labai svarbi, nes yra artimiausia vykdomai veiklai ir ruošia inovatyvius savo srities specialistus.

2016-06-16 /  UAB „Juodeliai“ atstovas Vokietijoje

Vokietija buvo viena iš pirmųjų šalių, į kurią medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ pradėjo eksportuoti savo gaminamą produkciją. Per 21 įmonės gyvavimo metus ši šalis ir toliau išlieka perkamos produkcijos lydere.

Augant įmonei ir atsirandant naujoms rinkoms, vertinant visą parduodamos produkcijos kiekį, pardavimai į Vokietiją per pastaruosius 3 metus krito apie 10 proc. Šiuo metu į Vokietiją eksportuojama apie 30 proc. visos įmonės produkcijos, tačiau, vertinant metinį parduodamą produkcijos kiekį į Vokietiją, jis didėja, įmonių skaičius taip pat auga. UAB „Juodeliai“ kas mėnesį eksportuoja produkcijos į daugiau kaip 50 skirtingų Vokietijos įmonių.

Siekdama skirti dar didesnį dėmesį klientams, įmonė nusprendė turėti Vokietijoje reziduojantį žmogų, kuris padėtų rasti geriausius sprendimus bei teiktų reikiamą informaciją esamiems ir būsimiems partneriams. Nuo 2015 m. spalio mėnesio Vokietijoje, UAB „Juodeliai“ turi atstovą – Laurą Ferraresso, laisvai kalbančią vokiečių ir rusų kalbomis. Įmonė džiaugiasi turimu partneriu, kuris vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis bei požiūriu į klientus. Mūsų atstovą galite rasti adresu:

Laura Ferraresso
Mob.: (+49) 157 834 609 95
El. p.: laura@juodeliai.de

Jeigu būsite netoliese – užsukite, pavaišinsime kava. Nenustebkite, jeigu aplankysime ir patys.

2016-06-15 /  2016 m. II pusmečio medienos aukcionuose nupirkta beveik visa pasiūlyta mediena

Šių metų birželio 1 d. apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) vykusiuose aukcionuose buvo teikiami pasiūlymai 2016 m. II pusmečio apvaliajai medienai pirkti bei pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti.

Medienos pirkėjai aukciono būdu įsigijo net 95 proc. pasiūlytos valstybinių miškų apvaliosios medienos, t. y. 1 proc. daugiau negu pirmojo pusmečio aukcione, kai VĮ miškų urėdijos su medienos pirkėjais sudarė sutarčių iš 94 proc. valstybinių miškų pasiūlytos parduoti produkcijos.

Likusius 5 proc. sudaro nedideli, įvairių sortimentų kiekiai, kuriems pirkti pasiūlymai nebuvo pateikti. Iš viso buvo pateikta daugiau nei 1 600 pasiūlymų apvaliajai medienai įsigyti. VĮ miškų urėdijos pasiūlė pirkti 702 tūkst. m³ apvaliosios medienos sortimentų.

Medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ įsigytas medienos kiekis leis užtikrinti nepertraukiamą gamybą 2016 m. II pusmetyje.