Bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Nuo 1994 m. veikianti įmonė UAB „Juodeliai“ visada laikėsi ir laikosi pagrindinių savo veiklos principų ir puoselėjamų vertybių – aukščiausios produkcijos kokybės, dėmesio klientų ir darbuotojų poreikiams, socialinės atsakomybės. Šios vertybės atsispindi ir įmonės įdiegtoje vieningoje vadybos sistemoje, kuri atitinka pasaulio mastu pripažintų kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

Siekdama gaminti tik kokybišką produkciją, tausoti aplinką, sudaryti saugias, ergonomiškas bei sveikas darbo sąlygas, įmonė nustato šiuos pagrindinius reikalavimus:

  • Atsižvelgti į klientų poreikius ir lūkesčius, besąlygiškai laikytis prisiimtų įsipareigojimų.
  • Pateikti kokybišką, sutartus reikalavimus atitinkančią produkciją ir paslaugas.
  • Palaikyti ekologišką, socialiai naudingą, ekonomiškai gyvybingą pasaulio miškų tvarkymą. Įmonė gamina produkciją, sertifikuojamą pagal Forest Stewardship Council (FSC) nustatytus reikalavimus.
  • Nuolat rūpintis saugia ir sveika darbo aplinka, taikyti prevencines priemones, kurios užkirstų kelią darbuotojų profesiniams susirgimams ar sužeidimams.
  • Užtikrinti, kad įmonėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos sistema būtų aiški, suprantama darbuotojams ir nuolat tobulinama.
  • Nuosekliai laikytis įmonės veiklai, aplinkos apsaugai, gaisrinei saugai, darbuotojų saugai bei sveikatai taikomų teisinių ir norminių reikalavimų.
  • Atsakyti už įmonės daromą poveikį aplinkai, nuolat tobulinti visus veiklos procesus, siekiant išvengti aplinkos taršos.
  • Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir sąmoningumą, skatinti aktyviai dalyvauti įmonės veiklos, produkcijos kokybės, aplinkos apsaugos, gaisrinės ir darbų saugos gerinimo procese.
  • Užtikrinti, kad informacija apie UAB „Juodeliai“ vertybes, veiklos prioritetus ir siekius būtų viešai prieinama įmonės internetinėje svetainėje.

Įmonė nuosekliai analizuoja savo veiklos rezultatus ir sistemingai tobulina vidaus procesus, tuo pačiu gerindama ir integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, veiksmingumą. Kiekvienais metais keliami vis nauji kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai ir uždaviniai, siekiant nuolat tobulėti ir išlaikyti šios politikos aktualumą.

Originalų dokumentą galima parsisiųsti iš čia.